Studiraj na Visokoj školi za komunikacije…

Studiranje kod nas donosi brojne povoljnosti za studente. Rad u manjim grupama podstiče studente na kreativnost, uključenost i produktivnost u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Nastava u manjim grupama omogućava nastavnicima veću posvećenost studentima, bolju interakciju i usmerenost na saradnju u savladavanju nastavnog gradiva.

Diplomirane i master komunikologe i kulturologe upošljavaju: Institucije kulture, kulturni centri, galerije, muzeji, obrazovne institucije, biblioteke, stručni i inspekcijski poslovi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi za oblast kulture i komunikacija, mediji, istraživači javnog mnjenja, marketinške agencije, agencije odnosa s javnošću, domaće i strane poslovne kompanije i korporacije na rukovodećim i referentskim pozicijama i brojne druge organizacije.

 

Prednosti studiranja na Visokoj školi za komunikacije:

 • U punu cenu školarine uključeni su svi nastavni materijali, udžbenici, pribor i polisa osiguranja
 • Podrška studentima kroz stipendije i olakšice
 • Odličnim studentima dodatni popusti
 • Našu stipendiju 100% za drugo dete
 • Mentorski rad u manjim grupama
 • Svaka generacija ima vođu klase 
 • Obezbeđena kvalitetna stručna praksa
 • Slobodan pristup svim kreativnim radionicama i projektima
 • Dva strana jezika po izboru tokom studija
 • Korišćenje e-portala i platforme za e-učenje
 • Primena novih tehnologija u praktičnoj nastavi
 • Besplatan sertifikovani trening razvoja ličnih veština u svakom semestru
 • Evropski priznata diploma po Bolonjskoj deklaraciji
 • Realne šanse zaposlenja po završetku studija

 

… jer naši studenti kažu

Vanja Đaković
VISKOM, Beograd - Student

Nastavni program smera Komunikacije nije posvećen isključivo novinarstvu, već uključuje i marketing, jezike i kultuloroške predmete. Ovakav nastavni program bilo je nešto što mi se zaista učinilo jako interesantnim, a opet praktičnim i primenljivim u ubrzanom svetu u kome živimo.

Matija Milivojević
VISKOM, Beograd - Student

Ono što me je privuklo da upišem VisKom jesu zanimljivi programi, iskusni profesori sa praktičnim veštinama kao i rad u malim grupama tokom koga su profesori posvećeniji studentima. Većina predavanja više liče na diskusije kojima dolazimo u kontakt sa mnogo različitih mišljenja i pogleda i lakše shvatamo gradivo koje se obrađuje.  

Vanja Rakonjac
RTCG Podgorica - Reporter

Pozitivan podsticaj, ulaganje u obrazovanje i kreativnost, grupa zrelih, profesionalno afirmisanih ljudi, različitih profila, otkrila je u Visokoj školi za komunikacije. Iskusni profesori na zanimljivim smerovima, dali su i mojim kolegama i meni priliku da stičemo nove kompetencije i iskustva. Sve pohvale i preporuka!.

Sanja Čujović
VISKOM, Beograd - Student

Savremeno doba potpuno je izmijenilo ulogu novinara i pred njega postavilo nove zahtjeve. Novinar danas mora biti stručnjak za više oblasti i mora konstantno usavršavati svoje znanje, zato je Visoka škola za komunikacije moj izbor za usavršavanje na Master akademskom programu Kultura i komunikacije.

Tamara Tankosić
RTS Beograd - Novinar

Ako se pitate da li posle studija na privatnim visokoškolskim ustanovama možete da upišete i drugi, pa i državni fakultet, i da se zaposlite, moj primer pokazuje da je to moguće. Znanje, stalno usavršavanje, upornost, posvećenost radu, poštovanje etičkih standarda i pravila profesije, jasni ciljevi - uvek daju dobar rezultat.

Dušan Hadži Nikolić
Al Jazeera Balkans - Reporter

Dobro medijsko obrazovanje treba da sadrži, pored osnovnih teorijskih znanja, i dobru praksu jer su novinarstvo i mediji pre svega zanat. A svaki zanat se najbolje uči u praksi i već u toku studija. Teorijska i praktična znanja tokom studiranja produkuju dobrog novinara a to sigurno možete steći na Visokoj školi za komunikacije!

 

 

YouTube player

 

Podelite