Prednosti studiranja na Visokoj školi za komunikacije

Studiranje na Visokoj školi za komunikacije donosi nekoliko važnih prednosti. Rad u manjim grupama podstiče studente na kreativnost, uključenost i produktivnost u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Školovanje u manjim ustanovama omogućava nastavnicima veću posvećenost studentima, bolju interakciju i usmerenost na saradnju u savladavanju nastavnog gradiva.

Diplomirane i master komunikologe i kulturologe traže: Institucije kulture, kulturni centri, galerije, muzeji, obrazovne institucije, biblioteke, stručni i inspekcijski poslovi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi za oblast kulture, delovi visokog obrazovanja i nauka, mediji, istraživači javnog mnjenja, marketinške agencije, agencije odnosa s javnošću, poslovi marketinga i odnosa s javnošću u poslovnim korporacijama i preduzećima, delovi visokog obrazovanja i nauka.

Ključne prednosti studiranja na                 Visokoj školi za komunikacije:

 • BESPLATNI nastavni materijali, udžbenici, pribor, torba i kišobran, polisa osiguranja
 • Finansijska podrška studentima kroz stipendije i olakšice
 • Odličnim studentima dodatni popusti
 • Drugo dete studira BESPLATNO
 • Mentorski rad u manjim grupama
 • Svaka generacija ima vođu klase 
 • Obezbeđena kvalitetna stručna praksa
 • Slobodan pristup svim kreativnim radionicama i projektima
 • Dva strana jezika po izboru tokom studija
 • Korišćenje e-portala i platforme za e-učenje
 • Primena novih tehnologija u praktičnoj nastavi
 • BESPLATAN sertifikovani trening razvoja ličnih veština u svakom semestru
 • Evropski priznata diploma po Bolonji
 • Realne šanse zaposlenja u Srbiji po završetku studija

 

Odaberite poziv i karijeru uspešnih stvaralaca

Tamara Tankosić
Radio televizija Srbije - Novinar reporter

Ako se pitate da li posle studija na privatnim visokoškolskim ustanovama možete da upišete i drugi, pa i državni fakultet, i da se zaposlite, moj primer pokazuje da je to moguće. Znanje, stalno usavršavanje, upornost, posvećenost radu, poštovanje etičkih standarda i pravila profesije, jasni ciljevi - ne mogu da ne daju dobar rezultat.

Boban Tomić
VISKOM, Beograd - Direktor

Naši programi su dizajnirani na moderan način, kroz analizu i istraživanje savremenih studija u Srbiji i svetu, došli smo do kvalitetnog nastavnog plana koji stvara vrhunske mlade stručnjake za oblasti kulturologije i komunikologije. Uslovi studiranja kod nas su prilagođeni pojedincu. Rad u malim grupama i posvećenost garantuju da će studiranje biti sadržajan i kreativan proces.

Katarina Rajković
Leo Burnett Belgrade - Account

U svetu komunikacija, koji se menja velikom brzinom, najvažnije je da obezbedite sebi obrazovnu osnovu na kojoj ćete raditi u daljoj karijeri. Teorija koju ćete učiti na Visokoj školi za komunikacije, kombinovana sa praksama, koje će vam obezbediti bolju primenu teorije će vas sigurno kvalifikovati da svakim danom postajete sve bolji i uspešniji komunikolog ili kulturolog.

Dušan Hadži Nikolić
Al Jazeera Balkans - Reporter

Dobro medijsko obrazovanje treba da sadrži, pored osnovnih teorijskih predmeta i saznanja, i dobru praksu i praktičnu nastavu jer su novinarstvo i mediji pre svega zanat, A svaki zanat se najbolje uči u praksi i već u toku studiranja. Kombinacija teorijskih i praktičnih znanja tokom studiranja produkuje dobrog novinara a to sigurno možete steći ovde – na Visokoj školi za komunikacije!

Vladimir Kolarić
VISKOM, Beograd - Docent

Meni su studije kulture i komunikacije omogućile da objedinim umetnost i nauku, kreativnost i sposobnost za analizu. Svakome ko to isto ili slično želi mogu pomoći u boljem razumevanju i "dešifrovanju" sve složenijeg sveta u kom živimo. Visoka škola za komunikacije je škola kakvu sam želeo - koja uči, podstiče, a pomalo i provocira jer nudi znanje koliko i slobodu.

Vesna Milenković
VISKOM, Beograd - Docent

Ono što mene privlači medijima jeste novo pozicioniranje korisnika u veb komunikaciji. Mlade ljude svakako zanima proučavanje načina kojima se korisnici simbolički dovode do interpretacije. Savremenost iziskuje spoj umetnosti i tehnike. U tom kontekstu, studenti Visoke škole za komunikacije moći će da se upoznaju sa konceptima multimedijalnih tehnologija ali i sajber kulture.

Podelite na mrežama