Letnja škola srpskog jezika i kulture

Učešćem na kursu srpskog jezika stičete nove i usavršavate svoje postojeće jezičke sposobnosti. Na osnovu klasifikacionog testa koji sprovodimo prvi dan po dolasku na Letnju školu, svi polaznici se dele u radne grupe sa sličnim jezičkim sposobnostima. Postoji šest grupa: početna 1, početna 2 srednja 1, srednja 2, napredna i grupa za maternji jezik. Svaka grupa ima odgovarajući program i lektore i radi odvojeno. Akcenat se stavlja na komunikativne sposobnosti polaznika. Teorijski, tj. sistemski aspekt jezika predstavlja se adekvatno potrebama svakog nivoa. Predavanja počinju u 9:00 i završavaju se u 14:10 svakog radnog dana, što znači da imate 15/30 radnih dana.

Ime projekta
Letnja škola srpskog jezika i kulture, Valjevo 2017.

Vreme održavanja projekta
15.07.2017. – 4.08.2017. (tri nedelje)
15.07.2017. – 25.08.2017. (šest nedelja)
5.08.2017. – 25.08.2017. (tri nedelje)

Mesto održavanja projekta
Valjevo, Srbija (saznajte više o Valjevu).

Nivoi znanja
Na Letnjoj školi mogu učestvovati svi nivoi znanja, od apsolutnih početnika do najnaprednijih studenata.

Ciljevi projekta
– Učenje i usavršavanje znanja iz srpskog jezika za sve nivoe (početni, srednji, napredni, maternji);
– proučavanje kulture Srba, njenih tradicionalnih vrednosti i modernih težnji kroz teorijski i praktičan rad;
– život u autentičnoj srpskoj sredini, uspostavljanje kontakata sa autentičnim Srbima i razmena iskustava i pogleda sa njima.

Kalendar (podložan minimalnim izmenama)
Jul

 • 15. jul: dan dolaska u Valjevo;
 • 16. jul: testiranje znanja iz jezika, svečano otvaranje Letnje škole, ekskurzija;
 • 17. – 21. jul: kurs srpskog jezika i kulturni seminar;
 • 22. jul: ekskurzija;
 • 23. jul: ekskurzija;
 • 24. – 28. jul: kurs srpskog jezika i kulturni seminar;
 • 29. jul: ekskurzija;
 • 30. jul: ekskurzija;
 • 31. jul – 4. avgust: kurs srpskog jezika i kulturni seminar;
 • 4. avgust: svečano zatvaranje Letnje škole, podela sertifikata i diploma.

Avgust

 • 5. avgust: dan dolaska u Valjevo;
 • 6. avgust: testiranje znanja iz jezika, svečano otvaranje Letnje škole, ekskurzija;
 • 7. – 11. avgust: kurs srpskog jezika i kulturni seminar;
 • 12. avgust: ekskurzija;
 • 13. avgust: ekskurzija;
 • 14. – 18. avgust: kurs srpskog jezika i kulturni seminar;
 • 19. avgust: ekskurzija;
 • 20. avgust: ekskurzija;
 • 21. – 25. avgust: kurs srpskog jezika i kulturni seminar;
 • 25. avgust: svečano zatvaranje Letnje škole, podela sertifikata i diploma.

 

Opis celog programa na linku ovde!