Konferencija na Bernajzu

Komunikacijski Menadžment Forum je prva međunarodna akademska konferencija u Hrvatskoj koja je posvećena integrisanim komunikacijama. Organizator konferencije je “Edvard Bernajz Visoka škola za komunikacijski menadžment” inače prva visokoškolska ustanova u regionu u celini posvećena studijama upravljanja komuniciranjem, marketingu i PR-u. Prvo izdanje ove Konferencije priređeno je 2015. godine uz učešće oko 200 naučnika i praktičara iz regiona a tematski je pokrivala nove medije i marketing. Ideja organizatora je da ovu konferenciju i u budućnosti održava kao bijenale nauke i struke u oblasti marketinga, PR-a i medija.

Ovogodišnji Forum posvećen je savremenim problemima komunikacijske prakse pod naslovom “Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice? Forum se održava od 12. maja u Zagrebu a radovi sa ovog skupa objavljuju se u knjizi sažetaka i posebnom zborniku, dok se pojedini radovi objavljuju i u naučnom časopiru CMR kojeg izdaje “Edvard Bernajz”.