Upis prve generacije

Studenti prve generacije Visoke škole za komunikacije pohađaće nastavu na dva programa osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju i jednom programu master akademskih studija u trajanju od godinu dana. Polaznici prve generacije upisuju prvu godinu studija, dok se na ostale godine studija mogu upisati studenti koji su ranije započeli studije na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Za upis na prvu godinu studija potrebno je izvršiti prijavu putem elektronskog obrasca sa ove strance, ili ličnim kontaktom na navedene adrese. Potrebnu dokumentaciju i detaljan raspored upisnih aktivnosti kandidati dobijaju u direktnoj komunikaciji sa studentskom službom.

Studentima koji ove se upisuju na sve studijske programe i godine studija u nastupajućoj školskoj godini Visoka škola za komunikacije odobrava posebne početne pogodnosti, kao i prigodan popust od 20% na cenu školarine!

Raspitajte se za sve detalje oko sadržaja naših studijskih programa i o načinu upisa, popunjavanjem online prijave u priloženom obrascu.