VŠK primljena u članstvo ECREA

ECREA je najuglednija organizacija evropskih istraživača i proučavalaca komunikacija i medija a Visoka škola za komunikacije postala je kolektivni član ECREA-e. Odlukom o prijemu VŠK u članstvo ECREA je omogućila profesorima Škole da pristupe većem broju radnih grupa, sekcija i multidisciplinarnih platformi na kojima počiva akademska i istraživačka saradnja evropkskih komunikologa. Pored pristupa elektronskim izdanjima i bazama publikacija ECREA omogućava i niz povoljnosti svojim članovima u pogledu učešća na naučnim konferencijama i međunarodnim naučnim projektima.

Članstvo u ovoj uglednoj organizaciji donosi brojne kontakte, mogućnosti akademske i naučne razmene sa istraživačima pojedincima kao i sa njihovim organizacijama, univerzitetim, školama i institutima. U članstvu ECERA-e nalaze se sve najuglednije visokoobrazovne ustanove i organnizacije istraživača a baza članova broji više hiljada aktivnih članova koji svake godine učestvuju na naučnim konferencijama, razmenjuju informacije, pozive i studijske programe.

Od nedavno, na čelu ECREA-e nalazi se ljubljanski profesor Ijila Tomanić Trivundža, koji nam je među prvima čestitao početak rada kao i poželeo dobrodišlicu u najveću i najaktivniju porodicu evropskih proučavalaca medija i komunikacija.

 

Podelite