Regionalna saradnja

Bijelo Polje je grad u brdsko-planinskom delu severne Crne Gore sa bogatom istorijskom i kulturnom baštinom ali i razvijenim savremenim kulturnim identitetom. Pored značajnih institucija kulture, ovde su razvijene brojne manifestacije koje okupljaju regionalne i međunarodne stvaraoce. Pozorišni susreti, festival tamburaških orkestara, Ratkoveićeve večeri poezije i naučna konferencija Mediji i komunikacije samo su deo bogatog kultunog i obrazovnog potencijala ove sredine.
U Bijelom Polju ćemo promovisati studijske programe Visoke škole za komunikacije i naučni časopis Humanistika a sa kolegama iz Akademije društvenih nauka i Radija Bijelo Polje potpisaćemo memorandum o prekograničnoj saradnji kojim najavljujemo zajedničke aktivnosti u kulturi, obrazovanju i održivom razvoju.
Visoka škola za komunikacije će predstaviti regionalnoj javnosti u Crnoj Gori svoje programe u želji da doprinese širenju obrazovne kulturne i medijske saradnje u regionu ali i da visoko obrazovanje približi lokalnim sredinama i zajednicama.
Naučni časopis Humanistika je novopokrenuti projekat Škole koji okuplja naučni podmladak, proučavaoce medija, kulture, komunikacija i društveno-humanističkih nauka a stvara uslove za akademski i istraživački razvoj u regionu.
Pozivamo lokalnu kulturnu javnost i poslenike javne reči, obrazovanja, kulture i nauke da nam se pridruže u ovom korisnom zajedničkom razgovoru, koji treba da bude polazna tačka u uspostavljanju novih ideja, projekata i saradnje u regonu.

Podelite