Promovisan prvi udžbenik VŠK

Prvi sajamski nastup naše Škole bio je više nego uspešan po broju poseta i kontakata koje smo ostvarili na našem štandu, kako sa budućim studentima, tako i sa brojnim posetiocima iz sveta nauke, obrazovanja, medija, komunikacija, kulture… Iako je sajamski cilj uvek vezan za ostvarivanje što većeg broja kontakata i promovisanje studijskih programa, na ovogodišnjem Sajmu obrazovanja i učila naša Škola je promovisala i svoj prvi udžbenik – monogtafiju profesorke Maje S. Vukadinović pod naslovom “Doživljaj umetničkog dela u psihologiji stvaralaštva.”

“Maja Vukadinović pristupa fenomenu  doživljaja umetnosti sa aspekta psihologije stvaralaštva, istražujući njegove estetske, emotivne, telesne, saznajne i motivacione dimenzije i njihove složene ukrštaje, ne samo u ličnom već i u društveno-kulturnom kontekstu. Ako je umetnost, kako autorka argumentovano pokazuje, paradigma stvaralaštva samog, onda nas objašnjenje i razumevanje doživljaja umetnosti približava osvetljavanju tajne stvaralačkog i receptivnog procesa, slojevitosti umetničkog dela i njegovog uticaja, ali i neophodnosti sistematske izgradnje i kultivisanja ukusa kao moći estetskog suđenja u okviru jedne moguće komunikativne prakse kultivisane i obrazovane društvenosti i humaniteta” – navodi u recenziji knjige prof. Dr Željko Vučković. Pored profesora Vučkovića recenzenti ove knjige su prof. Dr Slobodan Marković i prof. Dr Biljana Ratković Njegovan.

Ova studija naše profesorke objavljena je u ediciji Monografije na 136 strana u udžbeničkom B5 formatu sa mekim povezom. Studentima master programa Kultura i komunikacije ova knjiga biće udžbenik na predmetu Psihologija stvaralaštva.

Podelite