Erasmus Povelja za našu Školu

Evropska komisija dodelila je Visokoj školi za komunikacije Erazmus povelju za visoko obrazovanje a koja se dodeljuje visokošokolskim ustanovama u okviru programa Erazmus+. Pravo na konkurisanje za Erazmus povelju za visoko obrazovanje u 2018. godini imale su sve akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije. Posedovanje Povelje je preduslov za učešće visokoškolskih ustanova iz Srbije u Erazmus+ programu od konkursnog roka za 2019. godinu.

Ove godine je čak 26 samostalnih visokoškolskih ustanova iz Srbije dobilo ovu povelju. U pitanju su sledeće ustanove:

Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Visoka škola socijalnog rada
Univerzitet Singidunum
Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija
Visoka škola za komunikacije
Visokoškolska ustanova Metropolitan univerzitet u Beogradu
Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika
Megatrend univerzitet
Kriminalističko-policijska akademija
Univerzitet u Kragujevcu
Visoka tehnološka škola strukovnih studija Aranđelovac
Univerzitet u Nišu
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
Univerzitet u Novom Pazaru
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium
Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Visoka škola strukovnih studija Užice
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Celokupan spisak visokoškolskih institucija koje su nosioci Povelje možete pogledati na stranici Izvršne agencije Evropske komisije.

Konkurs za dodelu Povelje raspisuje se jednom godišnje. Povelja se dodeljuje na ceo period trajanja Erazmus+ programa, dok Evropska komisija zadržava pravo da povuče akreditaciju, tj. dodeljenu Erazmus povelju u slučaju nepoštovanja njenih načela.

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju na osnovu koje mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erazmus+ programa. Ona sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u Programu. Erazmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje.

Povelja je važna jer:

doprinosi standardizaciji bitnih elemenata organizacije mobilnosti,
podstiče ustanove da strateški promisle o korišćenju Erazmus+ programa,
neophodan je preduslov za bilo kakvo učešće visokoškolskih ustanova iz programskih država kao i iz Srbije u Erazmus+ programu.
Institucije koje ispunjavaju uslove za podnošenje prijave za Erazmus povelju za visoko obrazovanje jesu visokoškolske ustanove koje se nalaze u jednoj od sledećih zemalja:

zemljama članicama Evropske unije,
zemljama članicama EFTA/EGP (Island, Lihtenštajn, Norveška),
zemljama kandidatima za članstvo u EU (Srbija, Makedonija i Turska).
Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja dužne su da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilnosti i saradnje, dok se visokoškolske ustanove iz partnerskih zemlja na principe Erazmus povelje obavezuju potpisivanjem inter-institucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz programske zemlje.

Akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Srbije mogu da konkurišu za dodelu Erazmus povelje za visoko obrazovanje. Konkurs za dodelu Povelje raspisuje se jednom godišnje. Povelja se dodeljuje na ceo period trajanja Erazmus+ programa, dok Evropska komisija zadržava pravo da povuče akreditaciju, tj. dodeljenu Erazmus povelju u slučaju nepoštovanja njenih načela.

Fondacija Tempus vrši monitoring primene principa Povelje, obrađuje eventualne žalbe studenata u skladu sa smernicama Evropske komisije i obaveštava Komisiju o neadekvatnoj primeni Povelje.

Erazmus poveljom visokoškolske ustanove se obavezuju da će u potpunosti poštovati načela nediskriminacije navedena u Erazmus+ programu i osigurati jednak pristup programu mobilnosti učesnicima iz svih sredina, da će osigurati potpuno priznavanje stečenih bodova za uspešno završen deo studija ili studentske prakse kao i da neće naplaćivati studentima koji su na mobilnosti naknade za školarinu, upis, ispite ili pristup laboratoriji i biblioteci. Pored ovih načela, potpisivanjem Povelje, visokoškolske ustanove se obavezuju i da će ispunjavati i druge obaveze kojima će ispuniti osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje.