Odbranjen prvi master rad na VŠK

Kemal Musić iz Bijelog Polja prvi je Master kulturolog koji je taj akademski naziv stekao na Visokoj školi za komunikacije. Musić je polaznik prve generacije studenata Master programa Kultura i komunikacije a bio je najvredniji pa je studije prvi priveo kraju odbranivši svoj master rad na temu “White Field džez festival – potencijali i razvoj kulturnih institucija”.

Kemal Musić je dugogodišnji kulturni i društveni stvaralac i aktivista u Bijelom Polju a poslednjih godina zaposlen je na čelu Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” koja je jedna od četiri ustanove kulture od nacionalnog značaja u Crnoj Gori. Na ovim poslovima Musić je godinama uključen u organizaciju i kreiranje programa u Kući Rista Ratkovića kao i bijelopoljskog džez festivala “White Field Jazz Festival” koji duže od decenije okuplja regionalnu muzičku publiku i renomirane džez stvaraoce.

“U ovom Festivalu sam pronašao i želju i inspiraciju da mu posvetim moj master rad. Kroz istraživanje koje sam obavljao više od godinu dana, otkrivao sam organizacione i umjetničke aspekte ove značajne manifestacije. Posebnu pažnju sam poklonio mišljenjima i stavovima publike i posjetilaca kako bih što bolje otkrio šanse i potencijale ove manifestacije, što će nam sigurno biti dobar putokaz za dalji napredak” – istakao je Musić povodom javnog predstavljanja rada.

Mentorka na istraživanju i izradi rada bila je docentkinja Višoke škole za komunikacije Dr Mirjana Kovačević i ona je na odbrani rada pohvalila trud kandidata Musića i izrazila svoje zadovoljstvo zbog uspešno obavljenog istraživanja.

U Komisiji za odbranu master rada bili su docent Dr Mirko Jakovljević i prof. Dr Boban Tomić koji su takođe izrazili svoje pohvale i pozitivne ocene istraživačkog napora Kemala Musića. “Ovo je odličan primer kako se kulturne institucije i fenomeni iz malih provincijalnih sredina mogu uzdići u regionalne i globalne stvaralačke procese i tokove. Kemal je radom dao teorijski i praktični doprinos razvoju ideja i koncepta kreativnih industrija u mikro-sredinama i ujedno je trasirao dalje pravce razvoja bjelopoljskog džez festivala, što je najkonkretniji doprinos naučne i akademske prakse ovoj sredini” – istakao je profesor Tomić.

Podelite