Kafkina dela u procesu

Izraelski sud nedavno je odlučio da se sva dela Franca Kafke a koja se nalaze u švajcarskim sefovima, moraju isporučiti izraelskoj Narodnoj biblioteci. Iako se tačno ne zna šta se u sefovima nalazi, Švajcarski sud se saglasio sa izraelskom odlukom tako da se pristup skrivenoj ostavštini poznatog pisca može uskoro očekivati.

Franc Kafka je svoja glavna neobjavljena dela, među kojima i “Proces”, ostavio svom prijatelju Maksu Brodu, tadašnjem poznatom izdavaču, uz želju da ih Brod uništi. On to nije činio posle Kafkine smrti već je dela objavio i tako učinio slavnim i sam “Proces” ali i “Tvrđavu” i “Ameriku”.

Maks Brod je pre smrti 1968. godine svu svoju arhivu, u kojoj se nalazila i Kafkina ostavština, predao svojoj sekretarici Ester Hofe i naložio joj da sve preda univerzitetskoj biblioteci. Ona to nije učinila, već je sve zadržala a neke od Kafkinih rukopisa prodate su na aukciji. Tako je originalan rukopis “Procesa” prodat na aukciji u Londonu po ceni od 1,8 miliona dolara. Ostatak Kafkine ostavštine, posle smrti Ester Hofe 2008. godine, nalazi se u švajcarskim sefovima.

Podelite