Šta je zaista NLP?

Skoro sigurno spadate u većinu koja je čula za NLP i pitate se o čemu je reči da li i vama može biti korisna ova metodologija i o čemu se tu zapravo radi. Naša koleginica Marija Ždero objašnjava osnovne principe i razloge zašto je NLP dobar izbor metodologije ličnog razvoja.

Šta je NLP?

NLP, odnosno neuro lingvističko programiranje je metodologija nastala proučavanjem uspešnih ljudi u različitim životnim i poslovnim oblastima i objašnjava kako različiti uspešni ljudi razmišljaju, kako donose odluke, kako se izražavaju i ponašaju i kako mi,  kao pojedinci, izučavajući i primenjujući NLP tehnike i alate možemo da kreiramo izvrsnost u svom životu.

Najjednostavnije rečeno NLP metodologija  je riznica alata i tehnika za postizanje izvanrednih rezultata koji su u praksi već potvrđeni, jer je NLP upravo nastao modelovanjem ponašanja, razmišljanja i komunikacije izuzetno uspešnih ljudi.

Kako i gde je nastao NLP?

NLP je nastao sedamdesetih godina prošlog veka kao rezultat rada dva mlada naučnika, tada asistenta na Kalifornijskom univerzitetu – Džon Grinde, professor lingvistike i Ričard Bendler, tada matematičar, a potom i psiholog. Oni su se zainteresovali i počeli da izučavaju rad najuspešnijih terapeutskih komunikatora tog vremena a koji su postizali izuzetne rezultate sa svojim klijentima: Fritz Perls, creator Geštalt terapije, Virginia Satir, izuzetno uspešan porodični terapeut, Milton Erickson, jedan od najuspešnijih hipnoterapeuta i psihijatara.

Piše: Marija Ždero

Sa verom da postoji određeni model koji uspešni ljudi primenjuju u svom radu, identifikujući sličnosti i fundamentalne šeme koje su prepoznali u radu ovo troje terapeuta i primenjujući (modelujući) stečena saznanja, strategije, ponašanja i govorne obrasce, Grinder i Bandler su počeli i sami da postižu evidentne uspehe u radu sa neformalnom grupom studenata na univerzitetskom kampusu. Takvi rezutati su defintivno potvrdili da se mogu modelovati obrasci delovanja uspešnih ljudi, kao i da primenom struktuiranih modela komunikacije možemo postići izuzetne rezultate, ostvariti dugoročne promene i dostići željeni balans u ključnim oblastima života.

Šta predstavlja skraćenica NLP?

NLP, predstavlja vezu između mozga, jezika i ponašanja. Kako? Neuro – se odnosi na nervni sistem. Svakog dana, u proseku, svako od nas ima preko 60 000 misli koje su formirane od naših internih reprezentacija (I/R) sastavljenih od slika, zvukova i osećanja, koje se putem nervnog sistema obrađuju i kreiraju ličnu interpretaciju realnosti. Linguistic – se odnosina ono što kažemo, verbalno i neverbalno. Pozitivan i ohrabrujući rečnik generiše pozitivno ponašanje, a negativan rečnik, rezultat negativnih misli, limitira moguće izbore. Programming – se odnosi na unutrašnje programe razmišljanja. Ovi program utiču na naše ponašanje i postizanje rezultata. NLP nas uči kako da se neefikasne strategije i program zauvek promene, kako bi se trajno promenili i rezultati koje postižemo.

Zašto je NLP koristan?

NLP proučava strukturu subjektivnog sveta, to jest on šta vidimo, čujemo i osećamo, kako razmišljamo, kakoučimo, kako odlučujemo, šta nas uznemirava, šta nas pokreće i kako komuniciramo. NLP  nam pomaže da razumemo sebe, da unapredimo svoje sposobnosti, da promenimo obrasce ponašanja koji nam ne služe, i da ih zamenimo nekim boljim, korisnijim. NLP nam pomaže da razumemo druge ljude oko sebe, njihovo ponašanje, odluke, i da na najbolji način uskladimo svoju komunikaciju sa sobom i sa okruženjem kako bi smo postigli rezultate koje želimo.

Šta će te naučiti u NLP-u?

Konkretno,  uz  NLP ćete naučiti fantastične tehnike i alate komunikacije, upoznati različite mentalne jezike, razumeti nesvesne filtere kojima bojim osvoj svet i svoju komunikaciju, ovladati aksiomima uspešnih komunikatora, usavršiti tehnike pregovaranja i sve sa ciljem da se krećete na svojoj lestvici uspeha onim pravcem i tempom koji želite za sebe.

Primena NLP-a

Primena NLP tehnika i alata je apsolutno efikasna bez obzira o kojoj životnoj oblasti se radi, bilo da želimo unapredimo poslovne rezultate, unapredimo kavlitet svoje komunikacije, samopouzdanje, kvalitet emotivnih veza, zdravlje…

NLP je jedna od najmoćnijih metodologija današnjice za ostvarenje ličnog rasta i napretka, i kaotakva je našla primenu tokom proteklih 30 godina  u skoro svakom razvojnom treningu današnjice. Bez obzira na oblast primene, NLP omogućava kreiranje kontinuiranog napretka a pojedinca vodi i podržava na putu rasta i ostavarenja uspeha.

Podelite