Prvi broj časopisa Trag

Uz zajednički angažman crnogorskog izdavača “Lider mont media” i beogradske Visoke škole za komunikacije, objavljen je prvi broj stručnog časopisa Trag. Osnovna ideja i obeležje koncepcije novog časopisa jeste kultura sećanja u kontekstu dominantnih društvenih pitanja.

Glavni urednik Traga je docent Dr Mirko Jakovljević po čijem uverenju ovaj časopis ima nesumnjivo značajan kvalitet. U regionu nema dovoljno stručne, pa ni naučne, periodike koja tretira i preispituje teme kulture sećanja. Otuda je ovaj časopis višestruko dobrodošao i poželjan, ne samo u akademskoj zajednici, već i u celom društvu. I, naravno, ne samo u Crnoj Gori i Srbiji već i celom regionu.

Pozivamo sve zainteresovane autore i čitaoce da svojim doprinosom osnaže mladu Redakciju Traga a eventualne radove i priloge da dostave na kontakt adresu.

Podelite