Počinje prolećni semestar

Narednog ponedeljka – 15. februara počinje prolećni semestar i nastava na osnovnim i master akademskim studijama. U zavisnosti od situacije i odluka nadležnih organa a u vezi poštovanja mera zaštite od infekcije Cov-19 virusom, Škola obaveštava studente da su moguće izmene u režimu nastave i rasporedu časova za ovaj semestar. Ukoliko do toga dođe Škola će izdati blagovremena uputstva i obaveštenja.

Poštujući sve propisane mere zaštite za vreme trajanja pandemije Covid-19, Viskom svojim studentima i nastavnicima obezbeđuje bezbedno radno okruženje, higijenske uslove i prostorno distanciranje za vreme nastavnih aktivonsti.

Za sada, nastava će se odvijati redovno po rasporedu časova a ukoliko epidemiološka situacija i preporuke državnih organa budu iziskivale, Viskom će nastavu prilagoditi uslovima, kako bi se mere ispoštovale a nastava i aktivnosti Škole realizovali.

Viskom apeluje na svoje studetne, nastavnike i saradnike da se dosledno pridržavaju mera borbe protiv Cov-19 virusa i da drže distancu, obavezno nose zaštitne maske i održavaju higijenu ruku a za šta postoje svi preduslovi u prostorijama Škole.

Podelite