Site icon VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJE

Komunikacije, kultura, Emili…

Preporučujemo da pratite popularnu seriju „Emili u Parizu“ koja će, sigurno, biti  vrlo interesantna svima koji jesu ili žele da budu komunikolozi i kulturolozi. Prateći mladu Emili možemo videti jedan naizgled naivan način kako u praksi treba da izgleda život i primena znanja iz oblasti komunikologije i kulturologije. Junakinja serije je završila osnovne studije Komunikologije i master studije Marketinga.

Kroz blago dramatične zaplete posmatramo mladu Emili kako u svojoj borbi za što bolji marketinški manevar odgovara na zahteve medija savremene kulture. Obziorm da naše studente obrazujemo i učimo veštinama potrebnim za poslove u oblasti medija, kao i razvijanju sposobnosti snalaženja u realnim situacijama, timskom radu i saradnji, preporučujemo gledanje mlade Emili koja uspeva da ostvari svoje ciljeve upravo tim sposobnostima i svojom upornošću koju ne mogu pokolebati mnoge prepreke u međuljudskim odnosima.

Serija je zanimljiva i za kulturologe, pre svega zbog prelepih kadrova Il de Fransa, uglavnom u Parizu i njegovim predgrađima, ali i zbog spoja dveju kultura američke i francuske. I to kroz prizmu savremenih promena kulture sa naglaskom na uticaj društvenih mreža kao glavnog medija današnjice sa svim svojim negativnim stranama.

Tijana Đurović

Podelite
Exit mobile version