Radionica Melia na VisKom-u

Danas smo na Školi bili domaćini jednom vrlo zanimljivom i sadržajnom događaju – radionici o medijskoj pismenosti, koju smo organizovali zajedno sa kolegama iz Melia Observatory, za naše studente na smeru Komunikacije.

Kako bolje razumeti medije i poruke koje njima putuju, kako tumačiti i vrednovati medijske sadržaje, ili jednostavno kako odvojiti dobre od loših sadržaja – glavni je zadatak svih aktivnosti u području medijske pismenosti. Veštini i razumevanju medija treba da se uče i studneti i mlađe i starije generacije, jer je ona jedna od najvažnijih sposobnosti današnjice.

Mladi ljudi većinu vremena provode na internetu i vide ga kao jedan od glavnih izvora informacija koji uveliko oblikuje njihov pogled na svet. Štaviše, u današnjem društvu postoji tendencija da se informacije pojednostave, a ljudi uglavnom teže ka stereotipima i prečicama koje mogu ojačati njihova uverenja i pogled na svet.

Ovo su neke od glavnih poruka i teza o kojima smo danas razgovarali sa kolegama koji imaju mnogo više iskustva u radu sa medijima i publikom. Polaznici radionice su pored novog iskustva dobili radne materijale i sertifikate o učešću.

O našim popularnim predavanjima i radionicama informišite se uredno na ovim stranama.