Ersamus povelja za nove programe

Evropska komisija dodelila je našoj Školi Erazmus povelju za visoko obrazovanje a koja se dodeljuje visokošokolskim ustanovama u okviru programa Erazmus+.

Posedovanje Povelje je preduslov za učešće visokoškolskih ustanova iz Srbije u Erazmus+ programima od kojih su najpopularniji programi mobilnosti/razmene studenata i razvoj kapaciteta. Naši studenti sada mogu da konkurišu za stipendije Erasmusa za odlazak na razmenu u druge zemlje.

Naša Škola je i u prethodnom programskom periodu dobila ECHE povelju tako da je ovo drugi put da je ECHE Povelja dodeljena Visokoj školu za komunikacije.

Ove godine je preko 20 samostalnih visokoškolskih ustanova iz Srbije dobilo ovu povelju. Spisak visokoškolskih institucija koje su nosioci Povelje možete pogledati na stranici Izvršne agencije Evropske komisije.

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju na osnovu koje mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erazmus+ programa. Ona sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u Programu. Erazmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje.

Povelja je važna jer:

Doprinosi standardizaciji bitnih elemenata organizacije mobilnosti,
podstiče ustanove da strateški promisle o korišćenju Erazmus+ programa,
neophodan je preduslov za bilo kakvo učešće visokoškolskih ustanova iz programskih država kao i iz Srbije u Erazmus+ programu.