Kumunikacija i dizajn

Piše: Prof. Dr Boban Tomić Dizajn je stvoren da povezuje i unapređuje komunikaciju između proizvoda/usluge i korisnika. Svi aspekti dizajna jesu, manje-više složene, komunikacijske operacije usmerene na zasnivanje i ojačavanje odnosa proizvođač – potrošač. Kako je taj odnos zasnovan i kojim pravcima je evoluirao, tokom proteklog veka, pokušao sam da odgonetnem u ključnim teorijama i praksama dizajna. Šta bi moglo Ceo tekst …

Učenje počinje završetkom studija

Izbor profesije oduvek je bio najvažniji karijerni zadatak a njime je otpočinjala svaka pristojna životna i radna putanja savremenog čoveka. Od toga koliko dobar izbor načinimo u trenutku kada pristupamo svetu znanja i rada, zavisi kvalitet istog tog rada i znanja, ali i plodovi koje ćemo ubirati celog života. Izbore pravimo tokom celog života i razvojni psiholozi se slažu oko Ceo tekst …

Novi senzibilitet učenja na daljinu

Piše: Prof. Dr Boban Tomić Mere zaštite od pandemije virusa Covid19 izazivaju tektonske poremećaje u svim segmentima društvenog delovanja i organizovanja, širom planete. Promene u načinu funkcionisanja, koje smo ove godine iskusili zbog pandemije, primoravaju sve poslovne i javne delatnosti da se saobraze kriznim uslovima i vremenima. Ozbiljnost zaštitinih mera uslovljava i obrazovne procese i tehnologije da se prilagode novim Ceo tekst …