Kumunikacija i dizajn

Piše: Prof. Dr Boban Tomić Dizajn je stvoren da povezuje i unapređuje komunikaciju između proizvoda/usluge i korisnika. Svi aspekti dizajna jesu, manje-više složene, komunikacijske operacije usmerene na zasnivanje i ojačavanje odnosa proizvođač – potrošač. Kako je taj odnos zasnovan i kojim pravcima je evoluirao, tokom proteklog veka, pokušao sam da odgonetnem u ključnim teorijama i praksama dizajna. Šta bi moglo Ceo tekst …

Novi senzibilitet učenja na daljinu

Mere zaštite od pandemije virusa Covid19 izazivaju tektonske poremećaje u svim segmentima društvenog delovanja i organizovanja, širom planete. Promene u načinu funkcionisanja, koje smo ove godine iskusili zbog pandemije, primoravaju sve poslovne i javne delatnosti da se saobraze kriznim uslovima i vremenima. Ozbiljnost zaštitinih mera uslovljava i obrazovne procese i tehnologije da se prilagode novim uslovima i da iznađu pogodna Ceo tekst …

Agencije u javnom komuniciranju

Piše: Prof. Dr Boban Tomić Da bi smo bolje razumeli svet masovnih komunikacija moramo dobro poznavati učesnike u procesima masovnog komuniciranja, odnosno subjekte komuniciranja. Masovni mediji su učesnici u procesu masovnog komuniciranja i njihov zadatak je da svojoj ciljanoj publici plasiraju medijske sadržaje putem svojih kanala (štampa, radio, televizija, novi mediji…). Masovni mediji su samo jedan od činilaca kompleksnog sveta Ceo tekst …