Impressum

Ovaj internet sajt predstavlja elektronsko informativno glasilo Visoke škole za komunikacije, koje je namenjeno studentima, zaposlenima, akademskoj i široj društvenoj zajednici.

Sajt donosi aktuelne informacije o radu i promoviše studijske programe Viskom-a.

Izdavač: Visoka škola za komunikacije, Beograd

Za Izdavača: Dr Boban Tomić, direktor

Glavni i odgovorni urednik: Jelena Stojićević

Uredništvo: Jelena Stojićević, Nada Jevtić,

Adresa: Terazije 27/V, 11000 Beograd

Telefon Uredništva: +381 64 980 60 60

Email: viskom@viskom.ac.rs

Preuzimanje sadržaja sa sajta nije dozvoljeno bez pisane dozvole Izdavača.

Sve fotografije i ilustracije na sajtu su pod licencom pixabay.com ili Viskom, ukoliko nije drugačije naznačeno.