Izdavaštvo

Negovanje kulture pisanje reči i štampane knjige jedna je od ključnih vrednosti u fokusu interesovanja naše Škole. U vreme kada tipografska kultura sve intenzivnije uzmiče pred elektronskom pisanom rečju, aktuelna su pitanja standarda, merila i kodifikacije upotrebe pisane reči. Da bi se tipografska kultura održala u meri koju joj savremeno i društvo budućnosti omoguće, neophodno je kulturu knjige i pisma stimulisati i razvijati.

Izdavačku delatnost Škole čine edicije:

  • Udžbenici – objavljuje udžbenike, priručnike, hrestomatije i skripte za potrebe nastave na predmetika VŠK.
  • Savremene komunikacije – objavljuje naslove iz tekuće naučno-istraživačke i stručne prakse u oblasti savremenih komunikacija, marketinga, odnosa s javnočšću, medija i novinarstva.
  • Savremene kulture – objavljuje naslove iz svih oblasti proučavanja savremenih kultura.
  • Beletristika – objavljuje posebne biblioteke stvaralačke produkcije, fikciona i nefikciona dela domaćih i stranih autora. Posebna biblioteka se odnosi na objavljivanje beletrističkih dela mladih autora i studenata Škole.
  • Naučni časopisi i zbornici – donosi tekuću časopisnu produkciju škole i zbornike sa naučnih konferencija koje škola organizuje.

Škola podstiče i nagrađuje svoje studente stvaraoce! Svi studenti osnovnih akademskih studija sa odličnim uspehom u savlađivanju nastave i sa preporukom redakcije, stiču pravo, jednom u toku studija, na besplatno objavljivanje sopstvene autorske knjige do 10 štamparskih tabaka u standardnoj opremi biblioteke.

Ukoliko imate ideju za objavljivanje nekog rada ili dela domaćeg i/ili stranog autora, ili ste autor dela koje želite da objavite a nemate izdavača, pošaljite nam poruku elektronskom poštom ovde: