Karijere

Dobro medijsko obrazovanje

Novinarstvo i mediji su me zainteresovali zbog svoje dinamičnosti i mogućnosti da svaki dan radim nešto drugo i upoznajem nove ljude. Kroz praćenje sporta i sportskih događaja upoznao sam i neke svoje heroje iz detinjstva ali i sportiste koji su danas heroji nekim novim klincima.

Dobro medijsko obrazovanje treba da sadrži pored osnovnih teorijskih predmeta i saznanja i dobru praksu i praktičnu nastavu jer su novinarstvo i mediji pre svega zanat, a zanat se najbolje uči u praksi. Kombinacija teorijskih i praktičnih znanja daje dobrog novinara, a to možete steći ovde – na Visokoj školi za komunikacije!

Dušan Hadži Nikolić, reporter Al Jazeera Balkans, Beograd

 

 

Teorija kombinovana praksom

U današnjem svetu modernih komunikacija, koje se menjaju velikom brzinom iz dana u dan, najvažnije je da obezbedite sebi dobru osnovu na kojoj ćete raditi u daljoj karijeri. Da biste mogli uspešno da savladavate sve izazove koji vam se nadju na poslovnom putu, izaberite obrazovnu instituciju koja vam daje upravo to – odličnu osnovu!

Teorija koju ćete učiti na Visokoj školi za komunikacije ukombinovana sa praksama, koje će vam obezbediti bolje razumevanje teorije će vas sigurno kvalifikovati da svakim danom postajete sve bolji i uspešniji komunikolog ili kulturolog.

Katarina Rajković, Account, Leo Burnett Belgrade

 

 

Studije koje tek dolaze

Studenti nisu pasivni slušaoci i posmatrači, već aktivno učestvuju u predavanjima. Od njih se ne traži tišina, već da govore – da iznesu predloge, analiziraju, debatuju o gradivu i određenim pojavama, da razvijaju kritičko mišljenje, budu kreativni, što je posebno važno u sferi medija i komunikacija.

Tako učimo da se argumentovano borimo za svoje stavove, ukrstimo ih sa drugima, da slušamo i čujemo druge, da poštujemo različitost i iz tog procesa usvojimo najbolje. Ujedno, vežbamo i javni nastup, oslobađamo se treme.

Tamara Tankosić, MA Politikolog Radio – televizija Srbije, Beograd

 

 

Škola znanja i slobode

Meni su studije kulture i komunikacije omogućile da objedinim umetnost i nauku, kreativnost i sposobnost za analizu. Svakome ko to želi mogu pomoći u boljem razumevanju i “dešifrovanju” sve složenijeg sveta u kom živimo. Visoka škola za komunikacije je škola kakvu sam želeo – koja uči, podstiče, a pomalo i provocira, nudi znanje koliko i slobodu.

 

 

Dr Vladimir Kolarić, Visoka škola za komunikacije, Beograd

 

 

Umetnost i tehnička dostignuća

 

Ono što mene privlači komunikologiji i medijima  jeste novo pozicioniranje korisnika u veb komunikaciji. Smatram da bi mlade ljude zanimalo proučavanje odnosa medijskog  teksta i čitalaca, odnosno načina kojima se korisnici tekstualno ili upotrebom simboličkih sredstava dovode do određene interpretacije.

Promene u društvenoj i političkoj stvarnosti iziskuju poznavanje veštine spajanja umetnosti i tehničkih dostignuća. U tom kontekstu, budući  studenti Visoke škole za komunikacije moći će da se upoznaju sa konceptima multimedijalnih tehnologija, elektronskog poslovanja i mogućnostima njihove primene u kulturi.

Dr Vesna Milenović, Visoka škola za komunikacije, Beograd