Site icon VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJE

Otvoreni konkursi

Trenutno nema otvorenih konkursa za radne pozicije na Visokoj školi za komunikacije.

 

 

Zaključeni konkursi

 

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika VŠK od 15. 07. 2017.

Konkurs za izbor direktora VŠK od 20. 09. 2017.

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika VŠK od 01. 11. 2017.

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika VŠK od 22. 03. 2018.

 

 

 

Exit mobile version