Međunarodna saradnja

Savremeno obrazovanje podrazumeva značajnu uključenost studenata i fakulteta u međunarodne obrazovne tokove, projeke i aktivnosti. Smatramo da nema dobrog visokoškolskog obrazovanja bez dobre uključenosti i saradnje naših studenata i nastavnika sa kolegama iz sveta, Evrope i regiona. Ka tom cilju smo usmereni i posvećeni ostvarivanju svih mogućih vidova saradnje sa kolegama iz inostranstva.

Škola se uključuje u projekte razmene studenata i nastavnika između visokoškolskih ustanova u regionu, Evropi i svetu. Mobilnost studenata u evropskom obrazovnom prostoru stvara značajne šanse za kvalitetnije obrazovanje i uspešnije savlađivanje studijskih programa.

Programi naučnih konferencija koje Škola organizuje, kao i konferencije na koje Škola upućuje svoje nastavnike, čine veliku bazu naučno-istraživačkih pregnuća u koju se postepeno uključuju i studenti i šira akademska zajednica.

Škola neguje saradnju sa srodnim i partnerskim visokoškolskim ustanovama u regionu, Evropi i svetu i sa njima ostvaruje zajedničke naučno-nastavne aktivnosti u zajedničkim poljima interesovanja.