Moderna i kreativna nastava

Studijski programi osnovnih i master akademskih studija komunikologije i kulturologije usklađeni su sa principima i standardima Bolonjske deklaracije. Studije kulturologije na Visokoj školi za komunikacije jedinstvene su u Srbiji.

Nastava je dinamična, afirmiše ličnu inicijativu i podstiče dijalog, razmenu ideja, mišljenja i stavova među studentima i nastavnicima. Izvodi se u kreativnom ambijentu, u malim grupama i mentorski rad, uz upotrebu najsavremenije kompjuterske opreme i softvera koji omogućavaju efikasno učenje.

Tokom školovanja omogućeno je studentima da sami biraju više od 1/3 predmeta u toku studija. Takođe, naši studenti tokom studija pohađaju 2 od 3 ponuđena svetska jezika kroz sledeće izborne predmete – Engleski jezik, Francuski jezik i Nemački jezik, a u pripremi su i Italijanski jezik i Ruski jezik.

Snažnu podršku učenju i nastavi pruža biblioteka i elektronska biblioteka, kao i elektronski softver za učenje na daljinu. Praktična nastava organizovana je tako da podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u svet stvaralaštva i rada.

 

Podelite na mrežama