O nama

Visoka škola za komunikacije je najmlađa visokoškolska ustanova akademskih osnovnih i master studija, specijalizovana za programe kulture, medija i komunikacija. Škola obrazuje buduće diplomirane i master komunikologe i kulturologe po savremenim i inovativnim nastavnim programima četvorogodišnjih akademskih studija sa 240 ECTS. Detaljnije o Školi ovde.

Obrazovne prednosti Škole su:

  • Prve i jedine osnovne akademske studije Savremene kulture koje obrazuju kadrove za rad i akademsku karijeru u institucijama kulture, ustanovama, obrazovanju, javnom i poslovnom sektoru. Stečen akademski naziv Diplomirani kulturolog (Bliža odrednica u Dodatku diplomi: Diplomirani kulturolog savremene kulture).
  • Integralne osnovne akademske studije Komunikacije, koje obrazuju kadrove za rad i akademsku karijeru u oblastima medija i novinarstva, marketinga i odnosa s javnošću. Stečen naziv Diplomirani komunikolog (Bliža odrednica u Dodatku diplomi: Diplomirani komunikolog medija i komunikacija).
  • Master akademske studije Kultura i komunikacije obrazuju kadrove za akademsku karijeru i uključivanje u radni proces sa stečenim zvanjem Master kulturolog ili Master komunikolog.

Organizacione prednosti Škole su:

  • Inovativni nastavni programi dizajnirani prema interesovanjima mladih akademaca ali i sveta rada, čime postižemo maksimalne rezultate u učenju i sticanje stučnih stručnih kompetencija potrebnih za efikasno uključivanje u svet rada i daljeg akademskog razoja.
  • Rad u malim grupama omogućava fokusiranost studenata i nastavnika i podiže nivo saradnje u učenju.
  • Razvoj ličnih veština i kreativnih sposobnosti studenata postižemo kroz aktivnosti i segmente kreativnog rada sa studentima u našim radionicama.
  • Paket unapređenih usluga pruža studentima brojne povoljnosti u organizaciji, upravljanju vremenom i resursima tokom studija.
  • Stipendije.

Za sve navedene, kao i druge prednosti studiranja na Visokoj školi za komunikacije potražite detaljnije informacije na odgovarajućim web stranama ili nas kontaktirajte elektronskom poštom ili telefonom.

S poštovanjem, Vaša

Visoka škola za komunikacije

Bulevar Maršala Tolbuhina (bivša Goce Delčeva) 36

11070 Novi Beograd

t:+381 11 26 04 608  m:+381 64 980 60 60 viskom@viskom.ac.rs

Preuzimanje Press materijala na linku ovde

Naše mesto na mapi Beograda