Magazin

Hrišćanstvo i film

Upravo je izašla iz štampe knjiga Dr Vladimira Kolarića, vanrednog profesora Visoke škole za komunikacije, pod naslovom "Hrišćanstvo i film" ...
Pročitajte više ...

Znanja su ključna za profesiju

Piše: Tamara Tankosić, Novinar - reporter Dnevnika Radio - televizije Srbije Isterivanje pravde i borba za istinu, čini mi se ...
Pročitajte više ...

Studije komunikologije danas

Komunikologija je mlada nauka i ona se u sve većoj meri bavi temama i pitanjima na koja su, do juče, ...
Pročitajte više ...

Strukovne ili akademske studije?

Ključne razlike između akademskih i strukovnih studija nisu samo u trajanju, već i u sadržini programa, gradivu po predmetima i ...
Pročitajte više ...

Obrazovanje za nove medije

Moderna medijska kultura preplavljena je ‘proizvodima’ oblikovanim po ukusu i meri potrošačke publike željne spektakla i senzacije. Društvo neminovno nameće ...
Pročitajte više ...

Ukidanje prijemnog na fakultetima

Sadašnji osmaci, prva su generacija učenika koja će školske 2020/21. godine polagati veliku maturu iz tri, četiri ili pet predmeta, ...
Pročitajte više ...

Letnja škola srpskog jezika i kulture

Učešćem na kursu srpskog jezika stičete nove i usavršavate svoje postojeće jezičke sposobnosti. Na osnovu klasifikacionog testa koji sprovodimo prvi ...
Pročitajte više ...

Komunikološke odrednice multimedije

Medij dualne prirode (Internet) kao kanal za posredovanje i virtuelni prostor, omogućio je sasvim drugačije širenje i povezivanje na Mreži ...
Pročitajte više ...

Bolonjska deklaracija i Bolonjski proces

Bolonjska deklaracija je potpisana 1999. godine od strane ministara zaduženih za visoko obrazovanje iz 29 evropskih zemalja. Potpisivanjem Bolonjske deklaracije ...
Pročitajte više ...

Šta su i kako funkcionišu ECTS bodovi?

Šta predstavlja sistem bodova? Sistem bodova predstavlja sistematični opis obrazovnog programa, koji se dobija dodeljivanjem bodova/kredita njegovim komponentama (kursevima). Definicija ...
Pročitajte više ...
Podelite na mrežama