Nastavnici i saradnici

LJubiša Despotović

LJubiša Despotović

Redovni profesor

Doktor političkih nauka. Naučni savetnik. Oblasti naučnog i pedagoškog rada i interesovanja: Politička sociologija, politički sistem, geopolitika

Momčilo Cebalović

Doktor komunikoloških nauka. Oblasti naučnog i nastavnog interesovanja i angažmana: Komunikologija, odnosi s javnošću, krizne komunikacije, upravljanje PR projektima, mediji.

Boban Tomić

Boban Tomić

Vanredni profesor

Doktor političkih nauka. Oblasti naučnog i pedagoškog rada: Komunikologija, medijska pismenost, stilistika medija, upravljanje medijskim projektima, upravljanje komunikacijama rizika.

Boris Labudović

Doktor političkih nauka u oblasti komunikologije. Kreativni direktor korporativnih komunikacija. Politički marketing, politička komunikacija, digitalni marketing i društvene mreže.

Mirjana Kovačević

Doktor tehničkih nauka. Oblast istraživačkog i naučnog rada i interesovanja: Informatika i elektronski mediji, upravljanje eketronskim medijskim sistemima, inženjerski menadžment, upravljanje obrazovnim sistemima.

Jovan Janjić

Doktor kulturoloških nauka. Oblasti istraživanja: Kulturologija, teologija, istorija, komunikologija, pravo.

Maja Vukadinović

Maja Vukadinović

Vanredni profesor

Doktor psiholoških nauka. Oblasti naučno-istraživačkog rada i interesovanja: Psihologija, umetnost, estetika, percepcija, ples i umetnička igra.

Vladimir Krivošejev

Vladimir Krivošejev

Vanredni profesor

Doktor nauka u oblasti menadžmenta u kulturi. Oblasti akademskog rada i interesovanja: Menadžment i marketing u kulturi; muzeologija; kulturni turizam; kulturne politike.

Milan Bošković

Doktor ekonomskih nauka. Oblasti rada: Poslovna ekonomija i menadžment, menadžment u obrazovanju, preduzetništvo i marketing.

Vladimir Kolarić

Doktor nauka. nauke o umetnostima. Naučni savetnik. Oblasti interesovanja i rada: Teorija umetnosti, teorija kulture, teorija filma, teorija medija, epistemologija

Vesna Milenković

Doktor nauke o umetnostima. Oblasti naučnog, pedagoškog rada i inetersovanja: Komunikologija, filozofija medija, novi mediji, mediji i kultura, političko komuniciranje

Mirko Jakovljević

Doktor političkih nauka. Oblasti profesionalnog i istraživačkog interesovanja: Komunikologija, mediji, javni diskurs, politikologija.

Marija Vukić

Doktor kulturoloških nauka. Oblasti akademskog rada i istraživanja: Kultura, civilizacija, marketing.

Nenad Perić

Nenad Perić

Vanredni profesor

Doktor komunikoloških nauka. Oblasti istraživanja i pedagoškog rada: Menadžment, digitalni marketing, upravljanje komunikacijama, multimediji, medijska i digitalna kultura.

Nebojša Petrović

Doktor istorijskih nauka, naučni saradnik u oblasti humanističkih nauka - istorija. Istorija 20. veka, istorija socijalističke Jugoslavije, istorija civilizacije, istorija umetnosti.

Jelena Bajić

Doktor komunikoloških nauka. Oblasti akademskog rada: Komunikologija, mediji, društvo, psihologija komunikacije, ljudski resursi.

Nebojša Cvetković

Doktor nauka u sportu. Fizička kultura. Metodika i metodologija nastave fizičkog vaspitanja, Rekreacija, rekreativna i fizička praksa i kultura telesnog vaspitanja i obrazovanja.

Nada Trifković

Doktor nauka - metodika nastave. Oblasti naučnog i istraživačkog rada: Menadžment i nove tehnologie u obrazovanju, metodološka istraživanja i razvoj metodičkih praksi u menadžmentu.

Milorad Đurić

Doktor političkih nauka. Oblasti istraživanja: Politikologija, sociologija, teorija društvenih sistema, teorije globalizacije, teorije komunikacije, studije ideologije.

Lazar Jovanov

Doktor nauka – umetnost i mediji. Oblasti istraživačkog i pedagoškog rada: Menadžment u kulturi, menadžment pozorišta, kulturna politika, teatrologija.

Nenad Vujić

Doktor ekonomskih nauka. Oblasti rada i istraživanja: Marketing, tržišne komunikacije, menadžment, promocija i oglašavanje.

Ivana Popović

Doktor nauka - umetnost i mediji. Oblasti akademskog rada i interesovanja: Dizajn, teorija medija, teorija umetnosti.

Radoslav Baltezarević

Radoslav Baltezarević

Vanredni profesor

Doktor nauka, komunikologija. Autor više monografija i radova. Predavač međunarodnog iskustva u oblasti marketinga, menadžmenta, medija i komunikacija.

Nemanja Damnjanović

Doktor ekonomskih nauka. Oblasti u kojima je radio i ima istraživačko i pedagoško iskustvo: Ekonomija, marketing, menadžment.

Sanja Đurđević

Doktor defektoloških nauka. Psihologija kriminala, psihologija ličnosti, specijalna edukacija i rehabilitacija, prevencija i tretman poremećaja ponašanja, komunikacijske veštine.

Miroslav Knežević

Doktor komunikoloških nauka. Oblasti stručnog i naučnog rada: Komunikacione sposobnosti i veštine, interpersonalna i grupna komunikacija, transakciona analiza, medijacija.

Slađana Vasiljević

Master kulturoloških nauka. Oblasti interesovanja i akademskog rada: Komunikacije, kulturne politike, mediji.

Stefan Kostić

Master inžinjer elektrotehnike i računarstva. Oblasti rada: Informatika, telekomunikacije, analiza podataka, teorija grafova, statistika

Jovan Jovčić

Jovan Jovčić

Saradnik u nastavi

Diplomurani komunikolog. Oblast stručnog usavršavanja i akademskog rada u marketingu društvenih mreža, online medijima i tržišnim komunikacijama.

David Radaković

David Radaković

Nastavnik veština

Diplomirani filozof. Oblasti stručnog rada i interesovanja: Retorika, debaterstvo, besedništvo, razvoj komunikacionih sposobnosti. Treninzi u oblasti razvoja ličnih veština.

Cveta Đokić

Cveta Đokić

Koordinator

Diplomirani menadžer, organizator poslovnih aktivnosti i koordinator u upravi Škole.

Jelena Stojićević

Jelena Stojićević

Studentska služba

Diplomirani novinar, organizator nastavnih aktivnosti i poslova Studentske službe.