Nastavnici i saradnici

Boban Tomić

Boban Tomić

Vanredni profesor

Doktor političkih nauka. Oblasti naučnog i pedagoškog rada: Komunikologija, medijska pismenost, stilistika medija, upravljanje medijskim projektima, upravljanje komunikacijama rizika.

Miroslav Colić

Doktor nauka o dramskim umetnostima iz oblasti Studije medija. Oblasti rada: Sociologija masovnih komunikacija, Teorija medija, Istorija srpske i jugoslovenske TV, Medijska pedagogija, Društveno–kritička pedagogija.

Nada Trifković

Doktor nauka - metodika nastave. Oblasti naučnog i istraživačkog rada: Menadžment i nove tehnologie u obrazovanju, metodološka istraživanja i razvoj metodičkih praksi u menadžmentu.

Nenad Perić

Doktor komunikoloških nauka. Oblasti istraživanja i pedagoškog rada: Menadžment, digitalni marketing, upravljanje komunikacijama, multimediji, medijska i digitalna kultura.

LJubiša Despotović

LJubiša Despotović

Redovni profesor

Doktor političkih nauka. Naučni savetnik. Oblasti naučnog i pedagoškog rada i interesovanja: Politička sociologija, politički sistem, geopolitika

Maja Vukadinović

Maja Vukadinović

Vanredni profesor

Doktor psiholoških nauka. Oblasti naučno-istraživačkog rada i interesovanja: Psihologija, umetnost, estetika, percepcija, ples i umetnička igra.

Boris Labudović

Doktor političkih nauka u oblasti komunikologije. Kreativni direktor korporativnih komunikacija. Politički marketing, politička komunikacija, digitalni marketing i društvene mreže.

Nebojša Petrović

Doktor istorijskih nauka, naučni saradnik u oblasti humanističkih nauka - istorija. Istorija 20. veka, istorija socijalističke Jugoslavije, istorija civilizacije, istorija umetnosti.

Nebojša Cvetković

Doktor nauka u sportu. Fizička kultura. Metodika i metodologija nastave fizičkog vaspitanja, Rekreacija, rekreativna i fizička praksa i kultura telesnog vaspitanja i obrazovanja.

Mirjana Kovačević

Doktor tehničkih nauka. Oblast istraživačkog i naučnog rada i interesovanja: Informatika i elektronski mediji, upravljanje eketronskim medijskim sistemima, inženjerski menadžment, upravljanje obrazovnim sistemima.

Milan Bošković

Doktor ekonomskih nauka. Oblasti rada: Poslovna ekonomija i menadžment, menadžment u obrazovanju, preduzetništvo i marketing.

Vladimir Kolarić

Vladimir Kolarić

Vanredni profesor

Doktor nauka. nauke o umetnostima. Naučni savetnik. Oblasti interesovanja i rada: Teorija umetnosti, teorija kulture, teorija filma, teorija medija, epistemologija

Milorad Đurić

Doktor političkih nauka. Oblasti istraživanja: Politikologija, sociologija, teorija društvenih sistema, teorije globalizacije, teorije komunikacije, studije ideologije.

Lazar Jovanov

Doktor nauka – umetnost i mediji. Oblasti istraživačkog i pedagoškog rada: Menadžment u kulturi, menadžment pozorišta, kulturna politika, teatrologija.

Nenad Vujić

Doktor ekonomskih nauka. Oblasti rada i istraživanja: Marketing, tržišne komunikacije, menadžment, promocija i oglašavanje.

Milica Blagojević

Doktor nauka u oblasti menadžmenta. Oblasti pedagoškog rada i istraživanja: Menadžment, upravljanje ljudskim resursima, odnosi s javnošću, komunikacije, pedagogija.

Radoslav Baltezarević

Radoslav Baltezarević

Vanredni profesor

Doktor nauka, komunikologija. Autor više monografija i radova. Predavač međunarodnog iskustva u oblasti marketinga, menadžmenta, medija i komunikacija.

Nemanja Damnjanović

Doktor ekonomskih nauka. Oblasti u kojima je radio i ima istraživačko i pedagoško iskustvo: Ekonomija, marketing, menadžment.

Sanja Đurđević

Doktor defektoloških nauka. Psihologija kriminala, psihologija ličnosti, specijalna edukacija i rehabilitacija, prevencija i tretman poremećaja ponašanja, komunikacijske veštine.

Miroslav Knežević

Doktor komunikoloških nauka. Oblasti stručnog i naučnog rada: Komunikacione sposobnosti i veštine, interpersonalna i grupna komunikacija, transakciona analiza, medijacija.

Vesna Milenković

Doktor nauke o umetnostima. Oblasti naučnog, pedagoškog rada i inetersovanja: Komunikologija, filozofija medija, novi mediji, mediji i kultura, političko komuniciranje

Dejan Ognjanović

Doktor književnih nauka. Engleska književnost, Američka književnost, Istorija književnosti, Engleski jezik, Književni i filmski žanrovi.

Goran Totović

Goran Totović

Nastavnik engleskog jezika

Master profesor engleskog jezika i knjizevnosti. Oblasti pedagoškog rada i istraživanja: Studije engleskog jezika i književnosti, pedagoška praksa.

Lazar Miković

Lazar Miković

Nastavnik nemačkog jezika

Master nemačkog jezika, doktorand. Oblasti pedagoškog rada i istraživanja: Studije nemačkog jezika i književnosti, translatologija, interkulturalnost.

Jovan Jovčić

Jovan Jovčić

Saradnik u nastavi

Diplomurani komunikolog. Oblast stručnog usavršavanja i akademskog rada u marketingu društvenih mreža, online medijima i tržišnim komunikacijama.

David Radaković

David Radaković

Nastavnik veština

Diplomirani filozof. Oblasti stručnog rada i interesovanja: Retorika, debaterstvo, besedništvo, razvoj komunikacionih sposobnosti. Treninzi u oblasti razvoja ličnih veština.

LJiljana Nešković

LJiljana Nešković

Rukovodilac projekata

Profesorka srpske i opšte književnosti, književno-publicističkog smera. Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.