Nastavnici i saradnici

 
Наставник
 
 
Звање
Уже области ангажовања
Љубиша Деспотовић Редовни професор Култура,
Цивилизација, Друштво
Радослав Балтезаревић Редовни професор Комуникологија, Медији и Маркетинг
Маја С. Вукадиновић Ванредни професор Психологија,
Социјална психологија
Владимир Кривошејев Ванредни професор Култура, Друштво
Балтезаревић В. Боривоје Доцент Култура
Јелена Бајић Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Александар Врањеш Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Марија Вукић Доцент Култура, Цивилизација, Маркетинг
Мирко Јаковљевић Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Јован Јањић Доцент Култура
Мирослав Кнежевић Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Мирјана
Ковачевић
Доцент Медији
Борис Лабудовић Доцент Комуникологија,  Медији и
Маркетинг
Весна Миленковић Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Дејан Огњановић Доцент Култура, Драмске и аудио-визуелне уметности
Бобан Томић Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Наташа Шаркић Доцент Култура, Организације и други типови удружења
Катарина Биорац Наставник Практично знање језика
Тијана Абадић Наставник Практично знање језика
Александар Ивковац Наставник Практично знање језика
Ана Радмиловић Наставник Практично знање језика
Ненад Вујић Доцент Управљање
пројектима, Маркетинг
Владимир Коларић Доцент Култура, Практична
филозофија
Мирољуб Костић Доцент Рачунарствп
Небојша Петровић Доцент Култура,
Цивилизација, Друштво
Јасмина Ћирић Доцент Цивилизација,
Култура, Уметнички периоди и фазе
Милан Бошковић Доцент Маркетинг
Стефан Костић Асистент Рачунарство
Слађана Васиљевић Асистент Култура