Angažovani nastavnici

  Наставник   Звање Уже области ангажовања
Љубиша Деспотовић Редовни професор Култура, Цивилизација, Друштво
Радослав Балтезаревић Редовни професор Комуникологија, Медији и Маркетинг
Маја С. Вукадиновић Ванредни професор Психологија, Социјална психологија
Владимир Кривошејев Ванредни професор Култура, Друштво
Бобан Томић Ванредни професор Комуниколодија, Медији, Маркетниг, Друштво
Миодраг Комарчевић Ванредни професор Друштво
Светлана Здравковић Доцент Психологија, Социјална психологија
Весна Миленковић Ванредни професор Медији, Комуникологија
Балтезаревић В. Боривоје Доцент Култура
Александар Врањеш Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Марија Вукић Доцент Култура, Цивилизација, Маркетинг
Мирко Јаковљевић Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Јован Јањић Доцент Култура
Мирослав Кнежевић Доцент Комуникологија, Друштво, Медији и Маркетинг
Милован Димић Доцент Организације, Право
Мирјана Ковачевић Доцент Медији
Борис Лабудовић Доцент Комуникологија,  Медији и Маркетинг
Јадранка Милошевић Доцент Језик, Лингвистика
Виолета Кецман Доцент Медији
Слађана Илић Доцент Језик, Лингвистика
Катарина Биорац Наставник Практично знање језика
Ана Лукић Наставник Практично знање језика
Александар Ивковац Наставник Практично знање језика
Ана Радмиловић Наставник Практично знање језика
Ненад Вујић Доцент Управљање пројектима, Маркетинг
Владимир Коларић Доцент Култура, Практична филозофија
Мирољуб Костић Доцент Рачунарство
Небојша Петровић Доцент Култура, Цивилизација, Друштво
Јасмина Ћирић Доцент Цивилизација, Култура, Уметнички периоди и фазе
Милан Бошковић Доцент Маркетинг
Стефан Костић Асистент Рачунарство
Слађана Васиљевић Асистент Култура
Јован Јовчић Предавач Медији, Маркетинг

 

 

[TEAM_B id=3491]