Misija

Stalnim razvojem inovativnih programa i savremene metodologije omogućavamo i podstičemo studente na sticanje znanja, veština i ovladavanje produktivnim kompetencijama, koje će im omogućiti efikasan ulazak u svet rada i profesiju kojom će ostvariti željene životne ciljeve.  

 

U realizaciji Misije Škola ostvaruje i sledeće specifične ciljeve:

Kroz obrazovno-vaspitne aktivnosti Škola stvara obrazovane, komunikativne, timski kooperativne i etički korektne diplomirane studente koji su sposobni da primenjuju osvojeno znanje, veštine i spsosbnosti u oblasti kulture, medija i komunikacija.

Škola podstiče i organizuje obrazovnu i naučno-istraživačku aktivnost u sadejstvu nastavnika, saradnika, studenata radi postizanja visokog kvaliteta akademskih studija i time doprinosi unapređenju ukupnog akademskog obrazovnog i naučnog prostora u Srbiji.

U skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim aktima i normativima naučne i akademske zajednice Škola radi na razvijanju pozitivnih akademskih vrednosti obrazujući i usmeravajući ukupan svestran razvoj mladih stručnjaka za budućnost.

Škola posebno vodi računa o tome da se nastavni planovi formiraju na osnovu rezultata istraživanja i usaglašavanja potreba privrede, društva i budućih studenata i tako doprinosi povećanju zapošljivosti diplomiranih studenata i njihovom ostanaku i radu u Srbiji.

Škola kontinuirano sprovodi politiku kvaliteta i kroz procese samovrednovanja stalno unapređuje kvalitet rada a zaposlene i saradnike uključuje u permanentno usavršavanje i modelovanje obrazovne i naučne aktivnosti prema potrebama društva u celini.

Škola podstiče korporativnu društvenu odgovornost i filantropiju kroz izdvajanja iz svoje dobiti za finansiranje obrazovnih i naučnih aktivnosti studenata, zaposlenih i šire zajednice. U finansijskom planiranju Škola daje prioritet ulaganjima u stvaranje uslova za kvalitetniji rad, obrazovni i naučni proces u Školi.