Mentorski rad

Mentorska nastava

Svi nastavnici imaju obavezu realizacije mentorskih aktivnosti u procesu učenja i provere znanja polaznika nastave. Nastavni predmeti u okviru kojih je predviđeno pisanje seminarskih radova, kolokvijuma, vežbi i drugih vidova samostalnog studentskog rada, realizuju se uz posvećen rad nastavnika pojedinačno prema svakom studentu. Nastavnik je mentor na izradi svih vrsta studentskih radova i tom prilikom pruža najbolja moguća znanja i uputstva studentima, kako bi oni što uspešnije ovladali potrebnim znanjem i/ili veštinom. Mentor je dostupan studentima za usmene konsultacije prema unapred određenom rasporedu, kao i za on-line konsultacije kanalima elektronske komunikacije bez vremenskog ograničenja.

Voditelji klase

Svaka generacija studenata prilikom upisa na prvu godinu studija dobija svog voditelja klase. Voditelj klase je nastavnik koji tokom četvorogodišnjeg procesa studiranja vodi upisanu generaciju – klasu, prema posebnom pravilniku a u cilju olakšavanja organizacije, komunikacije i saradnje između studenata i Škole.

Voditelj klase ima posebna zaduženja i odgovornost za pružanje svih planiranih resursa na raspolaganje studentima. U svakodnevnom studentskom životu voditelj klase pomaže studentima u orijentaciji unutar nastavnih planova, radi na rešavanju eventualnih organizacionih i logističkih problema i koordinira između studenata, drugih nastavnika, zaposlenih i Škole.