Sadržajnija nastava

Nastavni programi osnovnih i master akademskih studija kreirani su prema potrebama savremenog procesa studiranja i sveta rada. Nastavni programi su stvarani uz potpuno sagledavanje savremenih visokoškolskih programa u zemlji i svetu a raspored predmeta po semestrima i godinama studija u potpunosti je podređen potrebama učenja i sticanja stručnih kompetencija studenata.

Naši nastavni programi su oslonjeni na tradicionalna znanja i sadržaj naučnih disciplina, ali su orijentisane na inovativne metode i domete savremene naučne misli u zemlji i svetu. U odabiru predmeta i njihovog sadržaja vodili smo računa da ponudimo dovoljno tradicionalnih znanja i teorijske misli, kao i da zastupamo moderne teorije i dostignuća nauke i pedagoške prakse.

Naša želja je da iz naučne klasike i tradicije uzmemo maksimum vrednosti za modernizaciju obrazovno naučnog procesa u budućnosti.

Naši studijski programi imaju visok stepen izbornosti, što omogućava studentima da sami biraju više od 1/3 predmeta u toku studija.

Verujući da savremena kultura i komuniciranje u značajnoj meri počivaju na poznavanju svetskih jezika, naši studenti tokom studija pohađaju dva od tri ponuđena svetska jezika kroz sledeće izborne predmete – Engleski jezik, Francuski jezik i Nemački jezik a u najavi su i Italijanski jezik i Ruski jezik.

Korporativne i institucionalne prakse omogućavamo u saradnji sa medijskim, marketinškim i PR kućama i institucijama kulture. Kroz prakse, vreme provedeno u ovim organizacijama studentima pruža uvid u unutrašnjost organizacija, upoznavanje sa radnim okruženjem i poslovanjem tih organizacija, što značajno ubrzava period uvođenja u stručni rad po završetku studija.