Korporativne prakse

Kvalitetno studiranje, pored sticanja teorijskih znanja, mora da pruži studentima priliku da razviju potrebne veštine i neka od praktičnih znanja koja će primenjivati u budućem profesionalnom radu.

Najbolji način za sticanje veština, praktičnih znanja i umeća jeste aktivnost studentskih praksi koje naša Škola organizuje u saradnji sa organizacijama, institucijama i preduzećima u oblastima za koje obrazuje kadar.

Naše studente tokom sve četiri godine studija upućujemo na višednevne i višenedeljne programe radnih i razvojnih praksi u neposredno radno okruženje u kome funkcionišu različiti profili zanimanja za koja se i studenti školuju. Tokom boravka u partnerskim organizacijama na praksi studenti imaju neposredan uvid u radne procese, opis poslova, specifikaciju zaduženja, način obavljanja poslova, kreativne i stvaralačke aktivnosti starijih kolega, ali i brojne druge mogućnosti spoznavanja i ovladavanja radnim okruženjem i zadacima.

Pored pokaznog karaktera nastavne prakse, studenti na praksi imaju obavezu da nauče da rade određene poslove i obuče se za samostalno vršenje pojedinih poslova u praksi. Nastavnička podrška je instruktivnog karaktera i usmerena je ka studentu sa ciljem da student na praksi nauči nešto praktično da radi.

Studijske prakse se vrednuju i ocenjuju kroz ocene i dodeljivanje određenog broja poena na pojedinim stručno-aplikativnim predmetima predviđenim nastavnim planom.