Kreativnost

Svi studenti imaju pravo pohađanja kreativnih radionica koje Škola organizuje sa ciljem da obogati proces učenja i doprinese razvoju ličnih i kreativnih veština studenata. Programi kreativnih radionica su besplatni a odvijaju se u svakom semestru prema interesovanju studenata.

U ovom trenutku Škola organizuje četiri kreativne radionice kojima pokriva širi stvaralački spektar znanja i veština:

  1. RTV Media Akademija
  2. Foto Video Produkcija
  3. Književna radionica
  4. Debatni krug

Svaku radionicu vode iskusni i vrsni praktičari iz navedene oblasti koji polaznike provode kroz elementarijum teorijskih znanja i većinu praktičnih vežbi, instrukcija, obuka i tutoriala. Rad je u manjim grupama i prilagođen je ličnim interesovanjima i afinitetima studenata.

Radionice se organizuju tokom 10 do 15 radnih nedelja u terminima predviđenim planom rada radionica i van termina redovne nastave i vežbi. Cilj radionice nije da zameni nastavu i vežbe, već da ih dopuni i obogati. Podađane radionice može biti priznato kao deo predispitnih obaveza studenata na odgovarjućem predmetu studijskog programa.

Radionice su dobrovoljne, vannastavne aktivnosti studenata a polaznici koji uspešno savladaju program dobijaju poseban sertifikat o završenom programu.

Pored kreativnih radionica Škola organizuje studente u sportskim aktivnostima. Svi studenti imaju mogućnost da budu aktivni u nekom od sportskih timova Škole koje Škola materijalno i organizaciono podržava.

Ako imate ideju ili predlog za nove sadržaje kreativnih radionica i programa, ili želite da pohađate neke od postojećih, pišite nam elektronskom poštom preko obrasca ovde: