Debatni krug

Razvoj retoričkih veština posebno je značajan za buduće stručnjake u oblastima komunikologije i kulturologije. Iako je ova veština veoma drevna i u antičko doba izuzetno cenjena, danas je veoma važna za opšti obrazovni i kulturni razvoj stvaralačkih ličnosti.

Debatni krug uključuje studente u vannastavne aktivnosti kroz koje uče i vežbaju jednu od najpopularnijih retoričkih disciplina u svetu – debaterstvo!

Kultura debatovanja ima tradiciju u univerzitetskim ustanovama i među studentskom populacijom u celom svetu. Popularna su takmičenja debatera studenata na globalnom nivou a našim studentima ovu veštinu predju najpoznatije kolege i debateri u Srbiji.

Debaterstvo prevashodno podrazumeva učenje pravilnog promišljanja o određenoj temi a jedan je od najboljih načina za sticanje sposobnosti slušanja i negovanja kulture dijaloga.

Debata predstavlja sportsku diskusiju sa jasno definisanim pravilima igre i jedan je od najboljih načina za razvijanje kritičkog mišljenja, retoričkih sposobnosti i timskog rada.

Stavove koje branimo u svakodnevnom životu, paradigme do kojih držimo, vrlo retko su utemeljeni na jasnim i preciznim argumentima, a najčešće vrlo malo posvećujemo pažnje razmatranju drugih, suprotnih mišljenja.

Usuditi se i želeti da usavršavamo sopstvene misli, pravilno povezujući pojmove i predstavljajući ih razumljivo, jasno i razgovetno, predstavlja ispravan način sopstvenog obrazovanja i duhovnog usavršavanja.

Cilj je da naše misli budu oslobođene od predrasuda!

Teme koje obrađujemo tokom rada u Debatnom krugu su sledeće:

  1. Uvod. Pojam debate. Debata u školi i društvu. Principi i elementi.
  2. Vrste debata. Parlamentarna debata, politička debata, Linkoln-Daglasova debata, Karl Poper debata.
  3. Formati debate. Brainstorming. Karl Poperov format debate.
  4. Argumentacija. Vrste argumenata i logičke greške argumentacije.
  5. Definicije. Pojam i vrste definciija.
  6. Argumentacione linije. Pobijanje. Opovrgavanje. Afirmacija. Negacija. Unakrsno ispitivanje.
  7. Zaključci i zaključivanje. Vrste i logičke greške.
  8. Jezik, stil, govor. Govor tela. Figure. Jezik i govor. Stlovi debatera. Figure i tropi.
  9. Logika u debaterstvu. Istina. Kategorije. Pojmovi.
  10. Razvoj praktične veštine u takmičarskom formatu.

Rad u Debatnom krugu uglavnom se sprovodi kroz praktične vežbe i demonstracije sa elementarnim nivoom zastupljenosti teorije. Na kraju ciklusa Škola organizuje nagradno takmičenje u debaterstvu a finansijski podržava odlazak najuspešnijih debatera na slična takmičenja u zemlji i svetu. Polaznici dobijaju poseban sertifikat o uspešno savladanom programu a deo aktivnosti u Debatnom krugu priznaje se kao predispitna obaveza na odgovarajućem predmetu.

Debatni krug vodi i vežbe realizuje diplomirani filozof David Radaković, dugogodišnji debater, instruktor debaterstva i učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih debaterskih radionica i takmičenja.