Vanja Rakonjac

Pozitivan podsticaj, ulaganje u obrazovanje i kreativnost, grupa zrelih, profesionalno afirmisanih ljudi, različitih profila, otkrila je u Visokoj školi za komunikacije. Iskusni profesori na zanimljivim smerovima, dali su i mojim kolegama i meni priliku da stičemo nove kompetencije i iskustva. Sve pohvale i preporuka!.

Sanja Čujović

Savremeno doba potpuno je izmijenilo ulogu novinara i pred njega postavilo nove zahtjeve. Novinar danas mora biti stručnjak za više oblasti i mora konstantno usavršavati svoje znanje, zato je Visoka škola za komunikacije moj izbor za usavršavanje na Master akademskom programu Kultura i komunikacije.

Tamara Tankosić

Ako se pitate da li posle studija na privatnim visokoškolskim ustanovama možete da upišete i drugi, pa i državni fakultet, i da se zaposlite, moj primer pokazuje da je to moguće. Znanje, stalno usavršavanje, upornost, posvećenost radu, poštovanje etičkih standarda i pravila profesije, jasni ciljevi – uvek daju dobar rezultat.

Katarina Rajković

U svetu komunikacija, koji se ubrzano menja, najvažnije je imati dobru obrazovnu osnovu na kojoj ćete uvek raditi. Znanja koja ćete steći na Viskomu, kombinovana sa praksama, koje će vam obezbediti bolju primenu teorije će vas sigurno kvalifikovati da svakim danom postajete sve bolji i uspešniji komunikolog ili kulturolog.

Dušan Hadži Nikolić

Dobro medijsko obrazovanje treba da sadrži, pored osnovnih teorijskih znanja, i dobru praksu jer su novinarstvo i mediji pre svega zanat. A svaki zanat se najbolje uči u praksi i već u toku studija. Teorijska i praktična znanja tokom studiranja produkuju dobrog novinara a to sigurno možete steći na Visokoj školi za komunikacije!

Azra Mulić

Studije kulture i komunikacija za mene su ostvarenje vizije o kvalitetnom ulaganju u svoje znanje i vještine, potrebne u svakodnevnom radu ali i u okviru mog političkog angazovanja. Kao najbolji student ekonomskih studija, smatram da je ovaj Master na Viskomu pravi i nepogrješivi korak u ličnom usavrsavanju.