Katarina Rajković

U svetu komunikacija, koji se ubrzano menja, najvažnije je imati dobru obrazovnu osnovu na kojoj ćete uvek raditi. Znanja koja ćete steći na Viskomu, kombinovana sa praksama, koje će vam obezbediti bolju primenu teorije će vas sigurno kvalifikovati da svakim danom postajete sve bolji i uspešniji komunikolog ili kulturolog.