Site icon VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJE

Studentska služba

Studentska služba Visoke škole za komunikacije obavlja sve poslove i aktivnosti administracije studijskih i nastavnih aktivnosti studenata, kao i odgovarajućeg evidentiranja u skladu sa propisima Škole, Zakonom o visokom obrazovanju i drugim propisima.

Studentska služba stoji na raspolaganju studentima u toku regularnog radnog vremena, kao i u on-line režimu rada posredstvom elektronskog studentskog servisa koji je ažuran 24/7.

Studentska služba obavlja poslove:

Kontakt: 

Tel: +381 11 26 04 608

Exit mobile version