Erasmus+

Evropska komisija dodelila je našoj Školi Erazmus povelju za visoko obrazovanje a koja se dodeljuje visokošokolskim ustanovama u okviru programa Erazmus+. Posedovanje Povelje je preduslov za učešće visokoškolskih ustanova iz Srbije u Erazmus+ programima od kojih su najpopularniji programi mobilnosti/razmene studenata i razvoj kapaciteta. Naši studenti sada mogu da konkurišu za stipendije Erasmusa za odlazak na razmenu u druge zemlje ...
Konkursi su javni, objavljuju se na sajtovima onih visokoškolskih institucija u Srbiji koje učestvuju u programu (imaju potpisane Erazmus+ ugovore sa partnerskim institucijama u Evropi) i namenjeni su isključivo studentima i zaposlenima na datoj instituciji. Ukoliko želite da proverite da li Vaša visokoškolska institucija učestvuje u programu i da li trenutno ima otvorene konkurse za Erazmus+ mobilnosti, savetujemo Vam da se obratite ...
Evropska komisija dodelila je Visokoj školi za komunikacije Erazmus povelju za visoko obrazovanje a koja se dodeljuje visokošokolskim ustanovama u okviru programa Erazmus+. Pravo na konkurisanje za Erazmus povelju za visoko obrazovanje u 2018. godini imale su sve akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije. Posedovanje Povelje je preduslov za učešće visokoškolskih ustanova iz Srbije u Erazmus+ programu od konkursnog ...
Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. U najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete: unaprediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja, ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja, osnažiti vezu obrazovanja sa svetom rada, stvoriti dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja, povezati zemlje članice u definisanju ...