Studentski parlament

Studentski parlament je jedan od organa Škole i institucija u kojoj pravo rada i učešća imaju svi studenti Škole.

Studentski parlament radi na osnovu svog Pravilnika i Poslovnika.