Master Kultura i komunikacije

Jedinstvene jednogodišnje master akademske studije namenjene polaznicima koji žele da unaprede akademska znanja stečena na četvorogodišnjim studijama prvog stepena. Izborom jednog od dva modula i savladavanjem programa stiče se akademski naziv Master kulturolog ili Master komunikolog i osvaja 60 ECTS-a. Prilagodljiv i pouzdan program za nastavak radne, akademske i naučne karijere u Srbiji i inostranstvu.

Ciljevi programa uključuju:

  • sticanje znanja, razumevanja i veština za razvoj kreativnih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova u oblasti komunikologije, uz poznavanje dodirnih oblasti, posebno kulture i umetnosti.
  • proširivanje postojećih i sticanje novih znanja potrebnih za ovladavanje složenijim poslovima u praksi
  • razvoj istraživačkih i naučnih kompetencija i uspešna priprema za nastavak daljeg stručnog usavršavanja
  • ovladavanje veštinama snalaženja u realnim situacijama, ali i sposobnosti za timski rad i saradnju.

Master akademske studije traju jednu godinu. Završetkom jednog od dva modula na ovom studijskom programu studenti stiču 60 ECTS i akademski naziv Master komunikolog, odnosno Master kulturolog.

Po završetku ovog programa master komunikolog i master kulturolog su osposobljeni za uspešno obavljanje poslova na višim organizacionim i rukovodećim pozicijama, kao i za samostalnu realizaciju stručnih i istraživačkih projekata i projekata u nauci. (Vidi tabele poslova za osnovne akademske studije!)

Nastavni plan Master akademskih studija Kultura i komunikacije

Prva godina Prvi semestar

Metodologija naučno-istraživačkog rada
Psihologija stvaralaštva
Izborni predmet 1 (Upravljanje projektima kulture ili Upravljanje medijskim projektima)
Izborni predmet 2 (Produkcija multimedijalnog događaja ili Multimedijalno scensko stvaralaštvo)
Globalne komunikacije (Modul Komunikacije)
Interkulturni dijalog (Modul Kultura)

Drugi semestar

Hermeneutika umetnosti
Geopolitika, kultura i komunikacije
Globalni mediji (Modul Komunikacije)
Potrošačka kultura (Modul Kultura)
Izborni predmet 3 za Modul Komunikacije (Upravljanje komunikacijama rizika ili Medijska pismenost)
Izborni predmet 4 za Modul Kultura (Imidž, vizuelna retorika ili Kultura multimedija)
Završni master rad

Iskoristite priliku za 20% popusta koji dajemo samo ove školske godine! Cena školarine za ovu generaciju master studenata je 1.360 evra, umesto 1.700 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se plaća u mesečnim ili ugovorenim ratama. Za jednokratnu uplatu godišnje školarine važi dodatni popust od 10%, a za jednokratnu uplatu semestralne školarine 5%.

Za prijavu i sve informacije pozovite 011 26 04 608, 064 980 60 60 ili nam pišite na mejl viskom@viskom.ac.rs.

Prijavu na master studijski program Kultura i komunikacije možete poslati i popunjavanjem online formulara.