Studijski program Savremene kulture

Jedini i potpuno nov program kulturologije u Srbiji! Obrazuje i razvija buduće kulturologe koji ostvaruju profesionalnu karijeru u ustanovama kulture, umetnosti, obrazovanja, zaštite kulturnih dobara, javnim institucijama, diplomatiji, muzejima, bibliotekama, arhivima, zadužbinama i mnogim javnim i korporativnim institucijama.

Ciljevi programa:

  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja i kretanja u savremenim kulturama i njihovog uticaja na moderno društvo i privredu
  • pružanje znanja, razvoj veština i sposobnosti za rešavanje realnih problema struke, uz korišćenje stručne literature
  • razvijanje sposobnosti kreativnog i kritičkog mišljenja, kao i samopoštovanje studenata
  • sticanje veština snalaženja u realnim situacijama, kao i rada u timu
  • osposobljavanje za dalji lično usavršavanje i školovanje na master i doktorskim akademskim studijama.

Završetkom akademskog studijskog programa Savremena kultura studenti stiču 240 ECTS i akademsko zvanje Diplomirani kulturolog.

Po završetku ovog programa diplomirani kulturolog poseduje obrazovanje, znanja i veštine za rad u:

Kulturne industrijeJavne institucije*Poslovi*
Kulturni centri
Festivali i kulturne manifestacije
Kulturni projekti i pokreti
Izdavačke kuće
Filmska i TV produkcija
Turizmološki projekti
Međunarodne organizacije
Upravljanje projektima u kulturi

Muzejske institucije
Arhivske institucije
Bibliotečke ustanove
Zavodi i instituti
Zaštićena kulturna dobra
Zaštićena prirodna dobra
Etnologija, folkloristika
Stručne škole
Stručni referent
Rukovodilac službe
Savetnik
Koordinator
Vođa tima
Izvršni menadžer
Projektni menadžer
Profesor, nastavnik

* Za neke poslove u javnim institucijama potrebni su stručni ispiti i/ili dodatne kvalifikacije

Nastavni plan OAS Savremene kulture

Prva godina Prvi semestar

Istorija kulture i umetnosti
Psihologija
Informatika 1
Engleski jezik 1
Izborni predmet 1 (Nemački jezik 1 ili Francuski jezik 1)
Izborni predmet 2 (Kulturne institucije ili Sajber kultura)
Izborni predmet 3 (Muzeologija ili Korporativna filantropija i zadužbine)

Drugi semestar

Teorije kulture i umetnosti
Medijska kultura
Stilski periodi i formacije
Postmodernizam
Akademsko pisanje
Engleski jezik 2
Izborni predmet 4 (Nemački jezik 2 ili Francuski jezik 2)

Druga godina Treći semestar

Uvod u istoriju umetnosti
Osnove komunikologije
Informatika 2
Engleski jezik 2
Izborni predmet 5 (Nemački jezik 3 ili Francuski jezik 3)
Izborni predmet 6 (Kultura i mediji ili Religija i kultura)
Izborni predmet 7 (Razvoj knjige i pisma ili Vizuelna umetnost)

Četvrti semestar

Osnove kulturne antropologije
Odnosi sa medijima
Digitalna humanistika
Uvod u estetiku
Jezik, pismo, komunikacija
Engleski jezik 4
Izborni predmet 8 /Nemački jezik 4 ili Francuski jezik 4)

Treća godina Peti semestar

Estetika
Istorija umetnosti
Geopolitika i kultura
Engleski jezik 5
Izborni predmet 9 (Filmska umetnost ili Osnove dizajna)
Izborni predmet 10 (Pozorišna umetnost ili Fotografija)

Šesti semestar

Osnove metodologije istraživanja kulture
Savremene kulturne teorije
Kreativne industrije
Arhivistika
Popularna kultura
Engleski jezik 6

Četvrta godina Sedmi semestar

Zaštita spomenika kulture
Kulturne industrije
Kulturno nasleđe Balkana
Engleski jezik 7
Izborni predmet 11 (Kultura i grad ili Kultura sećanja)
Izborni predmet 12 (Marketing kulturnih institucija ili Preduzetništvo u kulturi)

Osmi semestar

Osnove upravljanja projektima kulture
Kulturne institucije Srbije
Intelektualna svojina
Evropske kulturne politike
Multimedijalna kultura
Engleski jezik 8

Iskoristite 20% popusta koji dajemo samo ove školske godine! Cena školarine je 1.200 evra, umesto 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se plaća u mesečnim ili ugovorenim ratama. Za jednokratnu uplatu godišnje školarine važi dodatni popust od 10%, a za jednokratnu uplatu semestralne školarine 5%.

Za prijavu i sve informacije pozovite 011 26 04 608, 064 980 60 60 ili nam pišite na mejl viskom@viskom.ac.rs. Prijavu možete poslati i popunjavanjem online formulara u nastavku strane.