Nada Trifković

Docent

Završila Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, profesor filozofije i sociologije. Filozofski fakultet i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, specijalista menadžmenta u obrazovanju – Vokalno-komunikacione veštine menadžera u obrazovanju. Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor didaktičko-metodičkih nauka sa doktorskom temom “Stručno usavršavanje nastavnika u funkciji upravljanja razvojnim promenama u nastavnom procesu.”

Autor više stručnih i naučnih monografija: Nove uloge nastavnika u školi koja uči – međunarodni standardi i nacionalni okviri, Institut za ekonomiku i pravo, Beograd, 2015. Autor je većeg broja stručnih članaka i naučnih radova koje je objavljivala u domaćoj naučnoj periodici. Bila je urednik: časopisa Prosvetni informator, Informativno-poslovni centar, Beograd (2012–2014). Član redakcija: časopis „Ekonomika transformacije”, Institut za ekonomske finansije, Beograd (od 2008). Recenzent: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. Realizator akreditovanih programa: deset. Projekti: Realizacija reforme vojnog školstva – uloga, organizacija (1996–2002); Zravstveni medijatori – autor i realizator, OEBS (2015/2016). Saopštenja: osam. Članstvo: Srpska kraljevska akademija naučnika i umetnika (od 2015). Funkcije: direktor Medicinske škole „Beograd”, Beograd (od 2006); član Komisije za praćenje i sprovođenje mera za prevazilaženje krize i efikasno sprovođenje mera u budžetskim institucijama, Vlada RS (od 2006); predsednik Udruženja menadžera u javnom sektoru, Beograd (od 2008); urednik i saradnik Instituta za ekonomiku i poslovanje, Beograd (od 2008). Priznanja i nagrade: Nagrada za najuspešnije u obrazovanju, Grad Beograd (2010).

Gradski sekretarijat za obrazovanje, Sarajevo, pomoćnik gradskog sekretara za obrazovanje (1986–1987); SVŠ RViPVO „Rajlovac”, Sarajevo,  nastavnik filozofije, sociologije, logike, etike, Ustava i građanskog prava i retorike (1987–1992); SVŠ RViPVO „Sombor”, Sombor (1992–1996); SVŠ RViPVO „Batajnica”, Beograd (1996–2005); Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd, nastavnik u zvanju profesora strukovnih studija (od 2010) Od 2006. godine direktor Medicinske škole „Beograd“.