Sanja Čujović

Savremeno doba potpuno je izmijenilo ulogu novinara i pred njega postavilo nove zahtjeve. Novinar danas mora biti stručnjak za više oblasti i mora konstantno usavršavati svoje znanje, zato je Visoka škola za komunikacije moj izbor za usavršavanje na Master akademskom programu Kultura i komunikacije.