Dozvola i akreditacija

Visoka škola za komunikacije akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta na osnovu odluke i Izveštaja o početnoj akreditaciji broj 612-00-00004/90/2017-06 od 05.05.2017. godine.

 

Na osnovu Izveštaja o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskih programa Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja izdalo je Dozvolu za rad Visokoj školi za komunikacije Broj 612-00-01272/2017-06 od 23.05.2017. godine kojom se Školi odobrava rad i izvođenje akademskih studijskih programa:

Osnovne akademske studije – Komunikacije (30 studenata)

Osnovne akademske studije – Savremene kulture (30 studenata) i

Master akademske studije – Kultura i komunikacije (25 studenata)

 

 

Podelite na mrežama