Hrišćanstvo i film

Upravo je izašla iz štampe knjiga Dr Vladimira Kolarića, vanrednog profesora Visoke škole za komunikacije, pod naslovom “Hrišćanstvo i film”.  Odabrani radovi profesora Kolarića su retko štivo ove vrste u domaćoj filmskoj teoriji a tematika će biti interesantna kako stručnoj i naučnoj, tako i široj čitalačkoj javnosti.

“Ova knjiga predstavlja zbornik mojih tekstova na široko postavljenu temu odnosa hrišćanstva i filma, odnosno na koji način film kao umetnost i medij može da „izrazi“ ili „posreduje“ hrišćansko iskustvo Boga, čoveka i sveta” – kaže profesor Kolarić.

 

Podelite