Položaj Srbije

Započete su pripremne mere za punopravno učešće u programu Erazmus+. Republika Srbija će još neko vreme biti u statusu partnerske zemlje, a u objavljenom Nacionalnom pozivu za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, omogućeno je učešće u novim vrstama projekata.
Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih nadležna je Fondacija Tempus. Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u određenim vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+.
Položaj Srbije i mogućnosti učešća u određenim delovima programa

Ključna aktivnost 1:

* Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta. Informacije o Nacionalnom pozivu pogledajte ovde.

Ključna aktivnost 2:

Pored navedenih vrsta projekata, ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da donose konzorcijumu projekta tzv. dodatnu vrednost. Ova mogućnost se odnosi na KA2- Saveze znanja i KA2 – Saveze sektorskih veština.

Srbija može da učestvuje i u mreži eTwinning za škole i predškolske ustanove, koja je jedan od internet portala za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, i deo ključne aktivnosti 2.

* Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta. Informacije o Nacionalnom pozivu pogledajte ovde.

Ključna aktivnost 3:

Srbija može da učestvuje u aktivnostima za podršku reformi obrazovnih politika, shodno uslovima konkursa.

Učešće Srbije u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savetovanju Euroguidance kao i učešće u mreži Eurydice koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi sastavni je deo ključne aktivnosti 3.

Žan Mone

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i institucije iz celog sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u kojem su mogući unilateralni, odnosno projekti koji se odvijaju na samo jednoj instituciji.

Podelite