Naučni skup o NATO agresiji

Na Univerzitetu odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije 10. juna 2019. godine u Domu garde u Topčideru održana je Medjunarodna konferencija „Odbrana od NATO agresije – 20 godina posle”. Na početku skupa goste je pozdravio docent Dr Goran Radovanović, rektor Univerziteta odbrane a konferenciju je otvorio Aleksandar Vulin, ministar odbrane.

U radu ovog eminentnog naučnog skupa učestvovali su najviši
predstavnici Univerziteta odbrane i vojnih akademija iz nekoliko zemalja, kao i
stručnjaci koji su svojim radovima u dva panela (Političke, pravne, ekonomske i
ekološke posledice NATO agresije/ Bezbednosne i vojno-strategijske implikacije
i operativno-taktička iskustva u odbrani od NATO agresije) izneli niz novih, do
sada nepoznatih detalja iz ratnog perioda sa NATO paktom.

Doc. Dr Momčilo Cebalović

Na konferenciji je učestvovao i docent Dr Momčilo Cebalović,
profesor na Visokoj školi za komunikacije, koji je izneo iskustva
Elektroprivrede Srbije u radu „Krizne komunikacije Elektroprivrede Srbije za
vreme NATO agresije”. Inače, docent Dr Momčilo Cebalović je, kao direktor
Centra za odnose s javnošću EPS-a, za vreme bombardovanja bio šef tima za
krizne komunikacije nacionalne elektroenergetske kompanije.

Podelite