Seminari za prosvetne radnike

Program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju pod nazivom “Komunikacija – najbolja informacija” organizujemo za sve zainteresovane prosvetne radnike 20. i 21. marta 2020. godine u prostorijama Škole. Program je akreditovan kod ZUOV-a pod kataloškim brojem 169 a namenjen je svim kategorijama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama kao i predškolskim ustanovama, sa ciljem izgradnje kompetencija za komunikaciju i saradnju (K4).

Program se izvodi u trajanju od dva dana, prema rasporedu dostupnom u elektronskom katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja a donosi 16 bodova.

Program je akreditovan za sledeće kategorije prosvetnih radnika:

Nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave –
osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik
opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta –
srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u
razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih
predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne), nastavnik
stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne),
nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi,
medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u
predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški andragoški
asistent i pomoćni nastavnik).

Termine obuka zakazujemo kada se formira grupa, pri čemu vodimo računa da termin bude prihvatljiv svim polaznicima. Raspoloživi termini su svake radne sedmice (i vikendom) do kraja školske godine.

Puna kataloška cena programa je 4.000,00 dinara za izvođenje u ustanovama a za pohađanje kod nas cena je 2.000,00 dinara.

Detaljnije informacije o uslovima i organizaciji programa, kao i rezervaciju mesta možete obaviti pozivom na broj 064 980 60 60 ili emailom na adresu viskom@viskom.ac.rs ili popunjavanjem priložene kontakt forme.

Podelite