Konkurs za upis studenata 2020.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije Komunikacije – 30 studenata
Osnovne akademske studije Savremene kulture – 30 studenata

USLOVI ZA UPIS
Pravo upisa u prvu godinu osnovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat za upis polaže prijemni ispit – Test opšteg znanja i informisanosti.

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Prvi upisni rok – Jun
Prijavljivanje, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje redosleda kandidata i upis primljenih kandidata obavljaju se prema posebnom rasporedu koji će biti objavljen najkasnije 30 dana pre početka prijavljivanja.

Drugi upisni rok – Septembar
Prijavljivanje, polaganje prijemnog ispita, objavljivanje redosleda kandidata i upis primljenih kandidata obavljaju se prema posebnom rasporedu koji će biti objavljen najkasnije 30 dana pre početka prijavljivanja.

VISINA ŠKOLARINE

Godišnja školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.500,00€ s tim da Škola odobrava promotivni popust od 20% tako da školarina iznosi 1.200,00€  (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate) i plaća se u više rata s tim da prva rata iznosi 150,00€ (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate). U opravdanim slučajevima Škola odobrava i veći broj rata i popusta. Polaganje prijemnog ispita ne plaća se.

U cenu školarine, pored redovnih aktivnosti iz nastavnog plana Škole, ulaze usluge i privilegije čiji sadržaj se može videti na posebnoj stranici sajta.
Škola posebno izlazi u susret studentima – osobama sa invaliditetom, kao i studentima koji imaju samo jednog roditelja/izdržavaoca.

Ako više studenata dolazi iz iste porodice popust za svakog iznosi 50%.

Više informacija možete dobiti u studentskoj službi Škole ili upitom preko elektronske pošte, ili telefonskim pozivom.

Prijavu za upis možete podneti popunjavanjem sledećeg obrasca.