Menadžment za posle krize

Jesu li menadžeri spremni za vreme posle pandemije i šta će oni morati da urade – pitanja su kojima se bavi Mark Džonson u Harvard Busness Review.

Analizirajući stanje u globalnom planiranju biznisa a u uslovima pandemije Džonson smatra da su promene neophodne ali da vremena ima vrlo malo. Svega nekoliko meseci ili par godina biće presudno da se isplanira i pokrene nova era biznisa i novi biznis modeli.

“Trend linije, poput onih koje govore o telekomunikacijama, telemedicini, kupovini putem interneta i potrošnji digitalnih medija, odjednom su postale mnogo strme. Globalni lanci snabdevanja su pokidani. Vršenje zdravstvene zaštite će se verovatno promeniti. Mnogi od vaših B2B kupaca mogu biti zatvoreni; milioni potrošača ostaju bez posla. Neke od osnovnih pretpostavki vašeg trenutnog poslovnog modela možda su (ili bi uskoro mogle biti) potrošene. Ukratko, poslovno okruženje u koje se ukrcate kada se pandemija okonča – a koje bi moglo biti za dve do dve godine – može se jako razlikovati od onog pre početka krize” – smatra Džonson.

Ono šta menadžeri moraju da razumeju i šta mora da primene jeste hitno hvatanje u koštac sa promenama i planiranje potpuno novih poslovnih modela. Vrmena nema mnogo, naročito ne za gubljenje pa su preporuke vodećih eksperata iz teorije menadžmenat više nego dragocene. Onu su, poput autora ovog članka, saglasni da menadžeri moraju odmah da upregnu vijuge i krenu u inoviranje poslovnih modela i prepoznavanje novih šansi. “Sada morate da se pripremite za to. A da biste to učinili, morate imati dugoročnu viziju onoga čemu težite da postanete za pet, pa čak i 10 godina – treba vam zvezda vodilja koja će vas fokusirati i pomoći vam u oblikovanju vašeg razmišljanja o kratkoročnom i srednjoročnom periodu. Sada je možda teško videti, ali seme sledećih velikih industrija rasta sada počinje da pušta korenje” – zaključuje Džonson.

Podelite