Stota godina lista Borba

Na današnji dan – 19. februara 1922. godine u Zagrebu je izašao prvi broj najstarijih levičarskih dnevnih novina Borba čiji izdavač je bila tadašnja Komunistička partija Jugoslavije. Borba je izlazila u Zagrebu sve do zabrane 13. januara 1929. godine kada je usled Šestojanuarske diktature sprečen rad ovog lista.

Borba je obnovljena nakon izbijanja rata u Jugoslaviji a izlazila je u oslobođenom Užicu tokom oktobra i novembra 1941. godine posle čega je opet usledila pauza do pokretanja u Bosanskoj Krajini krajem 1942. i početkom 1943. godine. Borba je obnovljena posle Drugog svetskog rata i ponovo izlazi u Beogradu od 1944. godine. Od 1954. godine Borba je postala organ Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije (SSRNJ) jedne od pet društveno političkih organizacija u socijalističkoj Jugoslaviji.

Tokom višedecenijske tradicije u Borbi su u svoje vreme kao urednici bili angažovani javni radnici i ličnosti iz politike i kulture Zlatko Šnajder, Vladimir Čopić, Ivan Krndelj, Ognjen Prica, Josip Kraš, Veselin Masleša, Marijan Stilinović, Puniša Perović, Veljko Vlahović, Vlajko Begović, Lazar Mojsov, Moma Marković, Vladimir Dedijer, Zdravko Čolić i Dimitrije Bajalica.

Borba je tokom poslednje decenije dvadesetog veka imala i svoje izdanje koje su napravili novinari i urednici poslednje Borbe pre prestanka izlaženja – Naša Borba. Ove novine su stekle reputaciju opozicionih novina jer su kritičkim stavovima prema tadašnjoj vlasti afirmisali radnička prava, solidarnost i sindikalnu borbi, što je i u tradiciji same Borbe. Najaktivniji i ugledni novinari i urednici ove redakcije Borbe, kasnije su pokrenuli novi dnevni list – Danas.

Borba je imala prekide u izlaženju a kao dnevni list ne izlazi više od decenije. Borba je jedan od najstarijih dnevnih listova u regionu a danas izlazi kao nedeljni list u Beogradu.

 

Podelite