Konkurs za upis na Master Kultura i komunikacije 2020.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU STUDIJSKI PROGRAM: Master akademske studije Kultura i komunikacije – 25 studenata USLOVI ZA UPIS Pravo upisa na master akademske studije imaju lica sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem, trajanju, odnosno lice koje ima diplomu sa 240 ESPB. Kandidat za upis polaže prijemni ispit ukoliko dolazi sa Ceo tekst …

Konkurs za upis studenata 2020.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2020./2021. GODINU STUDIJSKI PROGRAMI Osnovne akademske studije Komunikacije – 30 studenata Osnovne akademske studije Savremene kulture – 30 studenata USLOVI ZA UPIS Pravo upisa u prvu godinu osnovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat za upis polaže prijemni ispit – Test opšteg znanja Ceo tekst …